Lenormand na 17.4.2018


Na úterý jsem vyložila z rozšířené verze Mystické Lenormand. A teď ke kartám:

ANDĚL – DOPIS – KŘÍŽ

+ LOĎ – MEDVĚD

Na úterý jako první karta padl anděl. Je to náš ochránce, který dlí nad naším životem a v nepříjemných chvílích nám dává sílu danou záležitost zvládnout. Ano, on umí uchlácholit naše srdce, umí nás pohladit duši. My dnes čekáme určitou zprávu, informaci, drb, možno nám jde jen o písemnou či emailovou komunikaci, o navazování dalších kontaktů. Někdo může opravdu i na nějakou písemnost čekat či chce uzavřít písemnou dohodu nebo čeká na určitou nabídku. Ta ale dnes nedojde, zprávy, informace se nedočkáme, písemná komunikace se nebude konat. A pokud dnes opravdu nějakou zprávu obdržíme, pak se jí něco uzavře. Po energetické stránce je dopis o povrchnosti, jak ve vztahu, tak i v životě, kříž zde tento stav uzavře, buď se takový vztah rozpadne úplně a nebo se přetransformuje na něco jiného. Energie dopisu je pouze přechodná.

Ale každopádně na dalším řádku si polepšíme. Tato kombinace karet hovoří o rozvíjejících se obchodech, o přicházejícím dědictví. My jdeme dál a naše pozice sílí. V práci můžeme povýšit, v partnerství jdeme na jistotu a budeme se cítit v bezpečí. Kdo je bez partnera, pak i on půjde vpřed se silou medvěda. Medvěd je člověk, který má již něco vybudovaného a jen tak ho nic nerozhodí. Jinak tato kombinace může také odkazovat na obchody se zahraničím, obchodní cestu a nebo cestování s rodiči nebo za rodiči, vydat se také můžeme na úřední jednání.

S láskou Kateřina