Orákulum vizí na týden 16-22.4.2018


Na následující týden jsem opět vyložila z Orákula vizí. A teď ke kartám:

PŘESVĚDČENÍ, VÍRA

VÝŽIVA, PÉČE O DRUHÉ, OCHRANA

HARMONIE, ROVNOVÁHA, SOULAD S OSTATNÍMI

První karta hovoří o tom, že ať je víra jakákoli, pak by měla být podložena na reálných hmatatelných důkazech, neměli by jsme slepě důvěřovat, měli by jsme zde použít i rozum. Na kartě je několik náboženských symbolů, několik různých životních přesvědčení, jeden symbol vyvrací ten druhý, který je ten pravý a záleží vůbec na tom? Nejopravdovější víra je víra sama v sebe a ve své schopnosti. Další karta hovoří o matce, která chrání své dítě, o mistru, který vede svého žáka, o učiteli, který nás učí životu…. ale tato ochrana, tato podpora není na stálo, jednou nastane ten správný okamžik a musíme dítě pustit samotné do života. Učitel předá žáku znalosti a žáka pak opustí. Nemůže nás věčně někdo ochraňovat a držet nad námi dohled a to platí i naopak, my také nemůžeme stále někoho chránit a radit mu. Teď nastal ten správný čas vykročit dále a sami za sebe. Tento týden se po pár měsících loučím se svoji mistryni, čeká mě zasvěcení do andělských energií a pak se naše cesty rozejdou. Každopádně jsme připraveni jít dále sami, naši děti, naši žáci, člověk, kterého určitým stylem podporujeme, držíme, ten je připraven jít dále, on se smíří s tím, že ho pustíme a nebo že se my sami osamostatníme. Jdeme dál a souzníme, spolupracujeme s druhými, jsme v naprosté pohodě, klidu a harmonii. Poslední karta je také o vzájemné dohodě a nalezení toho správného kompromisu, nalezení svého středu. Tento týden bude nádherný!

S láskou Kateřina