Lenormand na 19.5.2017


LILIE – SLUNEČNICE – UMĚLEC

+ DOPIS – KOTVA

Lilie je hlavní rodinná karta, představuje rodinu a její příslušníky jako takové. Ve svém druhém významu hovoří o sexualitě, mileneckém vztahu a milenci. Lilie je symbolem čistoty a nevinnosti. Představuje mír, harmonii, poctivost, věrnost a ctnost. Jako osobu kromě již zmiňovaného milence můžu hovořit o starším muži, podporovateli. U někoho se může projevit i určité umělecké nadání. Slunečnice je další nádherná karta, symbolizuje naše splněné přání, můžeme také dostat nějaký drahý dárek. Umělec je talentovaný, dokáže tvořit. Tvořit můžeme jak po umělecké stránce – kreslit, fotit, psát, vyšívat, skládat básně, písně a nebo si také můžete tvořit svůj život, právě takový, jaký mi chceme, po jakém toužíme. Někdo může např. rekonstruovat, přestavovat pokoj a nebo jen vytvářet kolem sebe a kolem své rodiny příjemné prostředí. Energie těchto tří karet jsou harmonické, po kterých toužíme a naráz se začínají realizovat, projevovat v našem životě. Může se to týkat jakékoli životní oblasti.

Dopis je zpráva, informace, novinka, něco se dozvíme. Může se také týkat naší komunikace, ale na dálku. V druhém této karty se zde jedná o jakoukoli písemnost a smlouvu. S kotvou hovoří o pracovní smlouvě, možno i o ukotvovací smlouvě, tou myslím např. smlouvu na dům, byt či předmanželskou smlouvu, je to smlouva, která je na něco vázaná. V dalším významu se jedná o pracovní komunikaci, korespondenci a nebo také o práci s dokumenty, papíry tzv. kancelářskou práci.

S láskou Saxi