Lenormand na 2.12.2016


2-12-2016-lenormand

MEDVĚD – RYBY – STROM

+ DOPIS – KVĚTINY

První, co mi problesklo hlavou při této kombinaci tří karet, byla věta: Finanční stabilita ve vašem životě. Také se může jednat kromě financí o duševní bohatství. Mohou k vám přijít velké peníze (jedná se o tisíce), je to výhra. Jsou to zasloužené, čestné peníze. Také tento výdělek může být díky esoterice. Medvěd symbolizuje sílu, majetek, blahobyt a moc. Medvěd je náš ochránce, učitel… Je ochoten se vždy postavit za dobrou věc – partner, milenec, rodič, právník, šéf. Starší člověk, který stojí pevně nohama na zemi, autorita. Pro mě je to charakterově muž, kterého jsem si představovala za svého partnera. Ryby ty představují ve svém hlavním významu peníze, finance, zisky. Na kartě je voda, takže tato karta hovoří i o alkoholu a závislosti na drogách. Strom je náš život, náš životní prostor jako takový, je to naše zakořeňenost. S rybami mi napadá toto: „Peníze jsou život!“ Ať chceme a nebo ne, projasňují náš život, můžeme díky nim na sobě pracovat, vzdělávat se, pomáhat ostatním a hlavně přežít, žít…

Dnes se můžeme něco dozvědět, dojde k nám zpráva. Může přijít jakkoliv, formou sms, emailu, telefonátu… Dopis ve svém druhém významu představuje smlouvy a dokumenty. Tato zpráva nás jedině potěší, bude milá a možná i od ženy, milé společnosti. Třeba půjde o milé pozvání a někdo dostane dárek, zasnoubí se. Květina je šťastná karta, u ní můžete počítat s úspěchem.

Dnes máme další nádherný den, užijme si ho naplno.

S láskou Saxi