Lenormand na 21.12.2016


21-12-2016-lenormand

LILIE – JETEL – DŮTKY

+ ČÁPY – MRAKY

Lilie je hlavní rodinná karta. Představuje rodinu a její příslušníky jako takové. Lilie svoji bílou barvou je symbolem čistoty, nevinnosti, poctivosti, věrnosti, míru a harmonie. Také může představovat nového partnera a nebo sexuální dobrodružství, protože sexualita a erotická přání jsou dalším tématem této karty. Popíši-li touto kartou osobu, pak se jedná o podporovatele, mecenáše, staršího, dobrotivého muže a nebo milence. Jetel je zvýhodnění díky šťastné náhodě, je to malé štěstí, které děla všední den krásnějším. Tyto dvě karty hovoří o šťastných chvílích v rodině, s rodinou. Pokud se podívám na druhý význam, pak toto spojení symbolizuje krátkodobý sexuální vztah, aféru, dobré sexuální zážitky a nebo jen málo sexu. Jetel totiž mimo jiné představuje krátkou dobu, převážně do jednoho týdne a číslovku 2 až 4, dny, týdny? Důtky hovoří o jakékoli konverzaci. Budete debatovat, řešit něco, rozebírat to. Hovor může probíhat klidně, ale také se můžete pohádat a někdo i schytá facku. Je to výměna názorů. Co se týče spojitosti s jetelem, pak tento rozhovor a nebo nešváry mohou být krátké a nebo naopak příjemné. A ještě jedna spojitost mě napadla, důtky představují mimo jiné úřední a státní moc, soudy a právo – krátké úřední jednání v rámci rodiny, s rodinou.

Čápy představují změnu, přeměnu. Něco přichází vpřed, něco se dalo do pohybu, je to posun. A nebo tato karta také může představovat stěhování či těhotenství. Za touto kartou jsou mraky, takže tato změna je zatím nejasná, nevidíme ji. A nebo změna přinese právě ty nejasnosti do našeho života. Také o ni nemusíme zatím ještě vědět. Mraky jsou svoji tmavou stranou vedle čápů, to také může symbolizovat to, že tato změna pro někoho může být změna k horšímu, lépe by bylo, kdyby se žádná změna neudála. Ale po každé bouřce vždy dřív a nebo později mraky odtáhnou pryč a vysvitne slunce a my uvidíme to, co jsme tenkrát kvůli zhoršené viditelnosti nemohli vidět.

S láskou Saxi