Kipper na 20.12.2016


20-12-2016-kipper

DLOUHÁ CESTA – SPOLEČENSTVÍ – VELKÉ ŠTĚSTÍ

+ ZLODĚJ – NEČEKANÉ PENÍZE

Je zapotřebí trpělivosti, protože všechno nejde tak dopředu, jak by si člověk přál, může nastat zdržení. Dlouhá cesta představuje zkoušku trpělivosti a naší odolnost. Mimo jiné může přestavovat časovou a prostorovou vzdálenost. A v posledním případě může pro někoho znamenat osamělost a odloučení. Časově tato karta označuje období dva roky a více. Společenství popisuje všechny typy vazeb s ostatními lidmi – rodinu, příbuzenstvo, přátelé, lidé stejně smýšlející… Symbolizuje také všechny skupiny, sdružení a federace. Ukazuje týmového ducha a harmonii v mezilidských vztazích. Velké štěstí je nejšťastnější karta z celého balíčku a říká, že se váš záměr vydaří a přijde doba plná štěstí. A hlavně tato karta zmírňuje všechny negativní karty okolo, dává nám naději a víru ve zdárný konec.

Když tyto karty shrnu dohromady, pak mi říkají. Chceme-li získat nějaké výhodné místo, postavení, privilegium, nebo si získat sympatie lidí či určité skupiny… atd., pak vše není hned, chce to trpělivost. Totéž platí i o naší rodině a těch nejbližších, pokud s nimi budeme mít trpělivost, pak naší odměnou bude vzájemná láska, velká radost, blaženost, prostě to bude šťastný obrat k lepšímu. A v posledním případě můžeme získat také sebevědomí a budeme nad věcí.

Dávejte si pozor na své peníze, aby jste je tak rychle, jak jste je nabyli také nepozbyli. Ani se nenadáte a budou fuč. Nemusí se ihned jednat o krádež jako takovou, ale v zápalu vánoční horečky je můžete hodně rychle rozfofrovat. Někdo vás také může přemlouvat k nevýhodné koupi, obchodu. V dalším případě můžete čekat na nějakou finanční hotovost a ona nepřijde, něco se neuskuteční a vy můžete pocítit smutek. Nečekané peníze jsou kromě peněz i jakýkoli nečekaný zisk, ten si dnes neužijete, někdo vás o něj připraví, nedostaví se. Nečekejte dnes na zázrak, zázračný výdělek či hodně výhodnou koupi.

S láskou Saxi