Orákulum vizí na 19-25.12.2016


Na tento týden jsem použila opět Orákulum vizí od Ciro Marchettiho.

Tento týden budeme rozjímat nad sebou a nad svými minulými činy, čeho a nebo čeho nikoli jsme dosáhli. Co jsme dokázali, co jsme nezvládli, komu jsme pomohli a komu naopak ublížili. Budeme rozjímat nad našimi úspěchy, omyly, prostě vším, co náleží minulosti a je již za námi. Rádi bychom vše vypustili, vyléčili naši duši, schoulili se k někomu do klubíčka, vypnuli ode všech a ode všeho a užívali si láskyplného domova. Udělejte to! Přestaňte se příliš zaobírat minulostí. Přijímejte a dávejte péči vaší rodině. Pokud jste sami, pak se porozhlédněte okolo sebe, možná je tu někdo, kdo tuto láskyplnou péči potřebuje a nebo naopak by ji velice rád poskytl právě vám. Bude štědrý večer a ten je přece o lásce.

REFLEXE, OHLÉDNUTÍ, ZPĚTNÉ HODNOCENÍ

Morální bytost je schopna reflektovat své předchozí činy a jejich motivy a některé hodnotit kladně, jiné záporně. – Charles Darwin

22Úspěchy, selhání, chyby, politováníhodné omyly, to vše patří minulosti a již to nelze změnit. Někdy je čas obrátit list a posunout se dál. Ovšem jak dobré, tak špatné má svou hodnotu, obojí svým způsobem přispělo k tomu, jací nyní jsme, a poskytlo nám lekce, z nichž si můžeme poučit, i vodítka pro naše další rozhodování v budoucnu. Z bezpečného časového odstupu může ohlédnutí zpět znovu oživit události z minulosti, ovšem nyní na ně dokážeme pohlížet v souvislostech a s větším klidem a rozvahou.

Muž na tomto výjevu sleduje soubor obrázků ze své minulosti. Promítací zařízení v retro stylu ukazuje obrázky ostatních karet této sady. Muž má na tváři neutrální výraz a není jasné, zda v něm promítané obrazy vyvolávají radostné nebo bolestné vzpomínky. Pravděpodobně, tak jako u všech vzpomínkových alb či dokumentů, půjde o směs obojího.

Nezaobírejte se příliš minulostí. Možná máte sklon upravovat si vzpomínky tak, aby vyhovovaly vašim citům, a přehlížíte přitom podrobnosti a odchylujete se od skutečnosti.

ÚTĚCHA, LÉČENÉ, PÉČE

Odleť odsud v náručí andělů… Pozvedají tě nad žalostné trosky, z ohlušující práznoty tvého veselí, jsi v náručí andělů a kéž zde nalezneš trochu útěchy… Sarah McLachtan

39Zlomené křídlo či zlomená duše? Proces uzdravování začíná poutem péče a útěchy. Laskavé slovo, laskavý dotyk. Ujištění, že jste tady a ten druhá není sám.

Žena oblečená v sytě červených šatech chová se starostlivou péčí v rukách bělostnou holubici. Rudá barva jejího oděvu a ozdob na hlavě upomíná na barvu první čakry, múhádháry, která má přímou souvislost s přežitím a pudem sebezáchovy. Tato karta se týká péče. Možná potřebujete zajistit své duši klidu a odpočinku, možná je zde někdo, kdo potřebuje vaši pomoc. Tato karta vám ukazuje, že když uděláte vše, co bude ve vašich silách, abyste měli pevnou sílu pod nohám, budete schopni být oporou druhým.

To, o co pečujete, nesvírejte moc pevně, jinak vám objekt vaši péče unikne z dosahu, tak jako vyplašený ptáček.

PŘÍSTŘEŠÍ

Domov poskytuje přístřeší před bouřemi všeho druhu. William J. Bennet

23Ztrácíme vztah k přírodě a spojení s ní se z našeho lidského světa pomalu vytrácí. Na chvíli zapomeňte na technické vymoženosti a znovu v sobě probuďte svoji duchovní podstatu, která také vede přes spojení s přírodou. Na chvíli vypněte, vnímejte a jak se říká, znovu dobijte baterky.

Žena proměňuje své tělo a nyní jako symbolický strom poskytuje oporu a bezpečí. Pomáhá naprosto upřímně a její pomoc je přijímána s naprostou důvěrou. Z zpovzdálí ji sleduje jednorožec. Žena jako kdyby s okolím srostla v jedno. Celá scéna působí velice pozitivním, klidným dojmem a vyzařuje ze sebe hřejivé světlo. 

S láskou Saxi