Lenormand na 21.2.2017


MYŠI – KLÍČ

+ STROM – PARK

Myši ty nahryzávají ostatní karty a dokáží je až sežrat. Tím pádem představují jakoukoli ztrátu, krádež, pochybnosti, nahlodávání naší mysli a také jsou symbolem dluhů a chudoby. Něco je ve špatném stavu a rozpadá se. Klíč nám tento nepříjemný stav může ještě potvrzovat, hovoří o tom, že něco přichází s jistotou. Já bych to viděla jako ztrátu jistoty a na rozdíl od ní pociťujeme nejistou půdu pod nohami, nevíme co bude dál,  Můžeme začít cítit pochybnosti v našem konání, děláme správně či nikoli? Co tím získáme a co naopak ztratíme? Stojí nám tento hazard s nejistým koncem za to? Rozhodnout se musí každý sám. Klíč je sám o sobě pozitivní karta, takže také v ruce můžeme mít něco, co vyřeší daný problém a co nás posune dál.

Tato situace se týká našeho společenského života a nebo také společenského mínění, toho, co si o nás ostatní lidé myslí, jak na ostatní působíme, jak se prezentujeme. Strom je náš život, naše zdraví, naše pevnost, stálost, vitalita a zakořeněnost. Jsou to trvalé hodnoty. Trvalé hodnoty ve styku s veřejností, s ostatními lidmi a nebo tato kombinace může představovat nemocnici – veřejné místo, které má něco společného s našim zdravím.

S láskou Saxi