Lenormand na 23.1.2018


Na úterý jsem vložila z mých milovaných karet Lenormand. No, nebudu to raději dopředu komentovat.

VĚŽ – RAKEV 

+ RYBY – KŘÍŽ

Věž hovoří o samotě, osamění, pro mnohé z nás to bude takové to stáhnutí se do sebe, kde budeme sami se svými trápeními. Rakev může zde hovořit o nemoci jak fyzické, tak i psychické, díky ní se dnes můžeme cítit vyloučeny z kolektivu. Věž s rakví by také pro někoho mohla hovořit o hospitalizaci. Kdo řeší úřady, pak dnes nic nevyřeší a nebo pokud vyřeší, pak to pro něj dopadne negativně. Někoho může čekat dnes i bolestivý, nepříjemný rozchod či rozvod. Podnikání bude také stát na místě. V nejlepším případě se jen stáhneme do sebe a nebude řešit co dál

No, ryby ty převážně hovoří o penězích a majetkových záležitostech, o našich ziscích a vydělávání peněz. S křížem na konci jako kdyby se to celé rozpadalo a my zažívali určitou ztrátu, nedostupnost financí, peněz je stále méně. Po duševní a energetické stránce vnímám tuto kombinaci pozitivně. Kdo nevěděl jak dále, chvíli se nakláněl k jedné variantě a pak otočil o sto osmdesát stupňů, pak dnes tento jeho přístup neplatí, buď nebude dle prvního řádku řešit nic a nebo se k jedné variantě přikloní natrvalo. Kdo trpěl nějakou duševní zátěží, pak i ta se dnes rozplyne.

S láskou Kateřina