Lenormand na 24.1.2017


HORA – PRSTEN – KVĚTINA

+ HVĚZDA  – PÁN

Zůstali mi v ruce hned dvě karty zároveň, hora symbolizuje překážku, blok, nepřítele a také problémy, zábrany. Něco stojí nehybně na jednom místě a my nemůžeme pokračovat dál. Popíši-li touto kartou osobu, pak je to dominantní, tvrdohlavý, neústupný člověk. Tato překážka se týká našeho vztahu – může se jednat o partnerský a nebo také o pracovní, protože prsten představuje také všechny typy smluv. Partnerský vztah už nemusí plnit svoji funkci, někoho může také tížit a nebo je jen na čas přerušený, partneři jsou odloučení. Pokud se jedná o nové zaměstnání, pak něco brání pracovní smlouvě. Jako samostatná karta mi vypadla kytice, tato karta oslabuje všechny negativní karty okolo a mluví o tom, že ať se situace zdá být jakákoli, i kdyby tomu okolnosti z čistě rozumového hlediska nenaznačovali, vždy tu je paprsek naděje. V obecném významu hovoří o milé společnosti, pozvání, dárku a nebo zasnoubení a také o tom, že v dané záležitosti můžeme počítat s úspěchem.

Pán je osobní karta muže a pro ženu představuje jejího partnera, přítele, manžela, milence… je to muž, který je jejímu srdci nejblíže. Tento muž je pod šťastnou hvězdou a také má ve věcech jasno. Může mít v hlavě i nějaký nápad, možná až geniální. Popíši-li ho znovu pomocí hvězdy, pak je to čistý, nedotknutelný člověk. A v posledním možném významu tento muž může být mediálně známý, umělecky nadaný a zajímá se o spiritismus, tento poslední význam berte s nadhledem, každá karta, ať už lenormand, kipper a nebo tarot má víc interpretací.

S láskou Saxi