Orákulum vizí na 23-29.1.2017


Na tento týden jsem nechala promluvit „Orákulum vizí“ od italského umělce Ciro Marechettiho. V tomto týdnu je pro nás důležité, aby jsme se cítili dobře s ostatními. Aby jsme s nimi nalezli společnou řeč, aby jsme si vzájemně měli co dát. Lidé, kteří v našem životě nemají hrát už žádnou roli a nebo ti, jejichž přítomnost je pro nás nežádoucí, ti odejdou z našeho života nadobro a místo nich přijdou nové přátelství a nové spojenectví. Někdo se třeba jen v našem životě mihne, splní svůj úkol a odejde, možná se k nám vrátí za nějaký čas, ale také nemusí a někdo v něm zůstane nadobro. Toto je věčný koloběh života, náš osud, naše předurčení. Lidské duše se v něm nesetkávají náhodně, rodí se s jasně daným úkolem. Ale je jen na nich samotných, jak se k danému úkolu postaví. Je také možné, že někdo z vás už svoji životní cestu objevil a teď dochází k její naplnění – harmonie, sounáležitost, rodina, pomoc ostatním…. toto může být také naplnění našeho osudu. V pracovní oblasti někdo může najít osudovou práci, jiný najde třeba osudového partnera nebo přátelství. Všechny tyto spojenectví budou mít jednu věc společnou a tou je spolupráce, sblížení, obdobné myšlenky a někdo najde dokonce i spřízněnou duši. A možná také si jen uvědomíme, že to vše už máme a budeme za vše z celého srdce cítit neskonalou vděčnost. 

VZTAHY, JEDNÁNÍ S DRUHÝMI

Když ve vašem životě něco chybí, obvykle se ukáže, že je to někdo. – Robert Brault

37Náš život je určován vztahy. Rodina, partneři, přátelé i nepřátelé. Někteří se jen minou kolem nás, krátce zazáří jako kometa na nočním nebi a pak nenávratně zmizí. Postupně se vytratí i z našich vzpomínek. Jiní se usídlí na naší oběžné dráze a zůstanou tam natrvalo.

Fotografický přístroj promítá obrazy těch, kteří sehráli nějakou roli v našem životě. Složitý rotační systém vytváří nekonečné množství kombinací představujících jejich přibližování a vzdalování jako nějaký kosmický tanec. Někteří lidé v našem životě zůstávají, jejich blízkost může být proměnlivá a relativní. Neustále do našeho života budou přibývat nové rámečky s dalšími osobami, které do něj vstoupí v budoucnosti.

SOUZVUK, SPOLEČNÉ CÍLE, SDÍLENÉ HODNOTY, V JEDNOTĚ S OSTATNÍMI

Svět se pravděpodobně netočí díky lásce, nýbrž díky všestranně užitečným spojenectvím, jejichž prostřednictvím si partneři uvědomují svoji závislost jeden ve druhém ve snaze dosáhnout společných i osobních cílů. – Fred Allen

44Pocit sounáležitosti. Jsme v jednotě se svým okolím, ve vztazích s druhými. Dokážeme postupovat společným směrem ke společnému cíli. Naše přítomnost je přijímána a vítána. Obraz symbolizuje nalezení nových přátel nebo skupiny, která sdílí obdobné myšlenky, a také pocit domova a intenzivního sblížení s jinými spřízněnými dušemi. Mladá dívka se s lehkostí brodí oploceným jezerem společně s hejnem labutí. Jejich tempo a směr jsou stejné, jejich vědomí se spojují v jedno.

Dávejte ale pozor, abyste se nestali jen jedním z mnoha, neboť v určitou chvíli jejich činy, směřování i krok už nemusí být totožné s vašimi. Cesta, po které se ubírají, nemusí být pro vás ta nejvhodnější.

ZÁZRAK, STVOŘENÍ, OCHRANA, OSUD

Strážní andělé našich životů se vznášejí v takových výškách, kam my nedohlédneme. Oni však stále vidí nás. – Jean Paul Richter

12Strážný anděl sleduje zrození toho, nad jehož životem bude bdít. Žasne nad zázrakem stvoření a jeho významem. Houpe v náručí mystický inkubátor a v něm nový život. Chápe jeho hodnotu i jeho křehkost. Tak to zůstane od této chvíle až do konce. Anděl mu bude pomáhat a bude jej podporovat, ovšem s vědomím, že jeho vliv není neomezený. Svou roli budou hrát i osud a předurčení, kolem centrálního pole obíhají čakry a znamení zvěrokruhu a ukazují, jaký význam budou mít pro tento život v budoucnu. Tento úžasný mechanismus je však dílem lidské ruky a většina z toho, jak bude tento život prožit, čeho v něm bude dosaženo a jakým způsobem , nebude určováno jen samotným osudem, nýbrž i svobodnou vůlí a rozhodováním.

S láskou Saxi