Lenormand na 29.12.2016


29-12-2016-lenormand

KOSA – RYBY – PES

+ MRAKY – DOPIS

Celá dnešní situace na mě působí tak, jako kdyby jsme díky nějaké nepříjemné, negativní zprávě a nebo díky situaci, zprávě do které nevidíme úplně změnili, přehodnotili náš vztah k penězům. Peníze jsme do té doby měli rádi, peníze byl náš přítel, měli jsme k nim dobrý vztah. Ale nastal nějaký radikální řez, změna a my naráz vše vidíme negativně. A bude Silvestr, to bude zase stát peněz! Jen výdaje a další výdaje. Nebyl by svět bez peněz lepší? Zapomeňte na takovéto uvažování. Díky němu k vám peníze nepřijdou. 

Kosa tady upozorňuje na nebezpečí, úrazy, nehody. Je to varování. Kosa svým ostrým ostřím věci a situace přetíná. Představuje radikální řez, zlom a zvrat. Tato situace se týká vašich financí. Můžete pociťovat finanční problémy, nedostatek peněz, odstavení platu. Také to mohou být nebezpečné obchody. Ryby plavou ve vodě a voda představuje jakoukoli tekutinu, tady je to varování před alkoholem a nebo před nebezpečím utonutí a záplav. A aby vše nebylo jen negativní, pak je tu i druhý význam kosy, tady s rybami hovoří o nečekaně nabitých penězích. Pes představuje přátelství, nezištnost a ochranu. Tato situace se se může týkat nějakého vašeho přítele a nebo pro ženy také muže, kterého by si do budoucna představovala jako svého partnera. A v posledním významu tato kombinace karet může varovat před utrácením, přesněji řečeno, že je ohroženo vaše dobré zacházení s penězi.

Mraky představují nepřehlednou, neprůhlednou situaci. Jsou to nepříjemnosti, mrzutosti, problémy a starosti. Také můžete pociťovat zármutek, který plyne ze strachu z nejisté situace. Nevíte, co  můžete očekávat. Dopis hovoří o jakékoli zprávě a v druhém případě se může jednat o dokumenty. V této kombinaci se může jednat o to, že tato zpráva může být zkreslena, nebudete mít nepřesné informace. Také to může být negativní zpráva, zpráva, která ve vás vyvolá zármutek a někoho bude čekat přímo odmítnutí. Mraky jsou svoji světlou stranou k dopisu, takže se mohou i nějaké věci díky této zprávě vyjasnit, protože po každé bouřce vždy vysvitne slunce. Takže i kdyby se jednalo jen o negativní význam této karty, pak je to jen krátkodobá situace, chmury, deprese zakrátko odejdou.

Ať dnešní situace pro vás bude jakékoli, pokuste se za jakýchkoli okolností udržovat pozitivní mysl, nepoddávejte se negativním myšlenkám. Uvědomte si, že každý den není ideální, není dle našich představ. A negativním myšlením si vytváříte jen další negativní situace. Podívejte se na situaci z náhledu a poučte se z ní.

S láskou Saxi