Osho Zen Tarot na 30.12.2016


30-12-2016-osho-zen-tarot

Naslouchejte svému srdci, spojte se s ním a jednejte podle něj. Zůstaňte věrni sami sobě, nesnažte se kvůli druhému za každou cenu ustupovat ze své pravdy, z pravdy, kterou cítíte v srdci a z pravdy se kterou se ztotožňujete. Vy sami víte, že je to tak správné a pokud by jste ustoupili, pak by jste ztratili část sebe. Vím, je to těžké. Je konec roku, zbavte se starých přesvědčení, starých vzorců myšlení, toto vás blokuje aby jste se mohli posunout dál, přesně tam, kam chcete. A znovu se vrátím k první kartě, jakou bolest máte z minulosti ve svém srdci? Co vám kdo špatného v minulosti udělal? Očistěte se od ní, propusťte ji ze sebe. Vnímejte jen své čisté srdce, věřte si a stůjte si za svým! Jen vy víte, co je pro vás nejlepší! A ještě mi padl do očí jeden význam těchto karet, když jsem se na ně podívala. Takové varování: Pokud nezůstanete věrni sami sobě, svému srdci, přistoupíte mermomocí na kompromis, pak se právě vy stanete tím outsiderem, tím, který dělá stále to, co chtějí ostatní a nehledí na své sny a touhy, to je ta stále opakující se situace, vystupte z ní konečně. 

10 VODY – 6 DUHY – 5 DUHY

Postava na kartě spočinula v meditaci, spojila se se svým srdcem a vyšla z něj do světa. Delfíni na kartě vyskakují z mužova srdce a vracejí se obloukem do jeho třetího oka, symbolizují hravost a inteligenci, která přichází. Zkuste být jemnější a otevřenější, naslouchejte svému srdci, jednejte podle něj, je to naprosto jednoduché. Lidé ve všem hledají složitosti a zapomněli, že věci mohou být i jednoduchými, nehledejte složitosti tam kde nejsou, každá situace má jednoduché řešení. Pokud toto dokážete, pak na vás čeká nevýslovná radost.

Nesnažte se být vychytralý, nesnažte se dělat kompromis za každou cenu, zůstaňte věrni sobě a svojí pravdě. Ustupovat ze svojí pravdy není ta správná cesta, pak by jste mohli ztratit sami sebe a situace by se nezlepšila. Jiná věc je pochopit stanovisko druhé strany a pak mu můžete vyjít vstříc, ale v tomto případě je nutné zharmonizování protichůdných sil, aby jste pak nešli proti sobě. A v posledním případě je možnost, že se vzdáte, ale to pak zradíte svoji pravdu. Také se můžete pokoušet dostat souhlas z druhé strany, buďte opatrní, i ten druhý má svoji pravdu.

Na této kartě stojí dítě, které je za branou, chce jít dál, je přesvědčené, že tudy cesta nevede, takže si nevšimlo otevřeného zámku, které by vyřešilo jeho problém a ono by lehce branou prošlo za ostatními. Cítí se vyloučeno z kolektivu, vyloučeno ze hry, stojí samo a cítí se jako outsider. Kdykoliv se cítíme vynecháni, odkopnuti, pak si připadáme jako to malé, bezbranné dítě. Toto představuje, že naše problémy pramení, mají kořeny v minulosti. Jsou to situace, které se stále opakují dokola. Tenkrát jsem neuspěla, proč bych měla teď? Nikdo mi nevěří, proč by měl teď? Nikdy jsem nedokázala najít uspokojivou práci, proč bych zrovna teď měla mít štěstí? Všichni bývalý partneři v mém životě byli prevíti, proč by zrovna ten a ten byl jiný? Všichni chlapy (ženy) jsou stejné….. Uvědomte si kořeny těchto situací, od kdy pramení, co se tenkrát stalo? A propusťte je z láskou ze svého života. Ukončete vaše staré a nefunkční myšlení. Ne náhodou padla tato karta na konec roku. Pokud toto dokážete, pak uvidíte docela jasně, jak otevřít tuto bránu a vstoupit tam, kam chcete být. Ukončete to staré, to, co vás tíží a začnete nový, váš vysněný život!

S láskou Saxi