Lenormand na 5.10.2016


5-10-2016-lenormand

DŮTKY – LILIE – PES

+ HVĚZDY – DŮM

Důtky hovoří o rozmluvách, debatách, jakékoli konverzaci. Dnes jsou tyto debaty o rodině, s rodinou a nebo pojednávají o naší sexualitě. Pes představuje věrnost, přítele, kamaráda a nebo také muže, kterého by si žena představovala jako svého partnera. Tyto debaty budou s ním a nebo se mohou týkat jeho. Spojení karet lilie a pes ,ohou hovořit o rodinném příteli, o dobrém věrném přátelství, harmonickém přátelství a v poslední řadě o sexuálně motivovaném vztahu s přítelem.

Hvězdy přináší štěstí, je to šťastní karty, která sebou vždy přináší zlepšení situace, ať se jedná o cokoli. Říkají, že něco a nebo někdo stojí pod šťastnou kartou. Může to být také vnuknutí na správném místě ve správný čas. Je to zdar ve vaší situaci. Nedobrá situace může najít své východisko. Dům je náš domov a může také hovořit o lidech žijících s námi v našem domě, bytě, nemovitosti. Tyto karty hovoří o nápadech, které přijdou domů, je to příznivé místo pro náš život. šťastná domov, útulný domov. Plány se mohou uskutečňovat. Také tyto karty nám mohou sdělovat toto: Zdravé tělo – zdravý duch.

S láskou Saxi