Lenormand na 6.1.2017


6-1-2017-lenormand

MĚSÍC – LILIE

+ DÁMA – PTÁCI

Měsíc má dvě tváře. Jedna jeho tvář hovoří o úspěchu, úctě a uznání a druhá jeho tvář představuje rozkolísanou náladu – jednou nahoře, jednou dole. Tyto pocity mohou směřovat až k depresím a u někoho také k problémům s nespavostí. Měsíc představuje vše, co je skryto dennímu vědomí, jsou to naše city, pocity, emoce, předtuchy, sny a touhy a nebo také stavění vzdušných zámků. Tím pádem můžeme cítit vnitřní napětí, nejistotu a strach. Jako časovou kartu bych měsíc nazvala noc. Lilie je hlavní rodinná karta. Představuje rodinu a její příslušníky jako takové. Lilie svoji bílou barvou je symbolem čistoty, nevinnosti, poctivosti, věrnosti, míru a harmonie. Také může představovat nového partnera a nebo sexuální dobrodružství, protože sexualita a erotická přání jsou dalším tématem této karty. Popíši-li touto kartou osobu, pak se jedná o podporovatele, mecenáše, staršího, dobrotivého muže a nebo milence. V myšlenkách se můžete zaobírat rodinou a nebo vaším sexuálním životem a můžete z toho být rozhozeni. V další kombinaci hovoří karty o citové fixaci na rodinu nebo milence. Pro někoho tyto karty mohou pro změnu představovat příjemný a nebo úspěšný milenecký vztah či rodinu.

Dnes se tato situace bude týkat nás žen, dáma je naše osobní karta a pro muže bude hovořit o jeho partnerce, milence, manželce či ženě, kterou by si představoval vedle sebe. Tato žena dnes bude cítit nervozitu, neklid, roztěkanost. Ptáci představují také hektické jednání, přelétání z jedné činnosti na druhou a v posledním případě telefonní hovory. Toto je ale krátkodobá záležitost, když se ptáci slétnou, nastane švitoření a neklid, ale za chvíli se rozlétne každý na jinou stranu a není po nich ani památky.

S láskou Saxi