Lenormand na 6.4.2018


DOPIS – CESTY – DŮTKY 

+ HAD – DŮM – MĚSÍC

Tak u čeho začít? Možno se dozvíme a nebo jsme se již dozvěděli nějakou informaci na základě které nás teď čeká rozhodnutí, začínáme váhat a úplně se to v nás vše hádá, možno nevíme, co si o dané záležitosti jako celku máme myslet. On dopis zde mohl představovat dopis, písemnost jako takovou a nebo také se mohlo  jednat o drb, informaci kterou víme jen povrchně a nevidíme do ní. Jako kdyby jsme touto zprávou ztratili pevnou půdu pod nohami, naši jistotu a najednou začínáme bilancovat naše možnosti. Situace se také může týkat uzavření nějaké smlouvy, kdy začneme váhat a jediné, co by nám zde karty doporučili by bylo, aby jsme se rozhodli pro právníka.

V této druhé kombinaci na první pohled vnímám zrazenou důvěru v rodině a na základě ní se můžeme cítit stresovaní, v nejlepším případě jsme chvíli na hoře, máme určité jistoty, ale za chvíli jsme dole a máme strach o to, co jsme si vybudovali a nebo o to, co si právě teď budujeme a v nejtěžších případech někdo může upadat až do depresí. Nic nejde jednoduše, v našem životě či rodině jako takové se objevili komplikace, had zde může hovořit pro ženy i o nějaké rivalce. Pokud se situace bude týkat zaměstnání, pak had je zde konkurence a nebo nějaká podpásovka přímo na pracovišti. Teď by to chtělo si uvědomit, zda naše strachy a obavy jsou opodstatněné či nikoliv. Máme v ruce nějaký hmatatelný důkaz?

S láskou Kateřina