Orákulum na 7.4.2018


Na sobotu jsem vyložila pro odlehčení z Vykládacích karet Archanděla Gabriela od Doreen Virtue. A teď ke kartám:

VĚNUJ POZORNOST SVÝM SNŮM

Ve spánku se ti dostává Božího vedení. O když si své sny nepamatuješ, odpovědi jsou kryté v tvojí nevědomé mysli, odkud ti pomáhají. 

ZŮSTAŇ SÁM SEBOU

Nedělej kompromisy a neměň své nápady. Naslouchej a důvěřuj svému vnitřnímu hlasu a následuj ho.

Na sobotu nám padly nádherné karty. Dnes obzvlášť věnujte pozornost svým snům, můžete v nich nalézt odpovědi na situace, které právě teď řešíte. Mě sny ukazují cestu, ukazují kam jsem se až dostala a kam směřuji. Pokud něco nemá smysl a naše snahy by šli do prázdna, pak i toto je sen schopen ukázat. Dále sen dokáže odhalit faleš a neupřímnost od lidí, které jsou v naší blízkosti. Dokáže nám dát naději, že jsme na správné cestě a směřujeme přímo k našemu cíli. Cestu mohou ukázat rychlou, rovnou, klikatou, přímou a s objížďkami. Ve snu můžeme stoupat a nebo naopak klesat, to také hodně vypovídá o našem životě. Ke každému sny hovoří jinou řečí, jsou individuální, tak jako každý člověk zvlášť. Ideální je, aby jsme si sen hned jak se probudíme, zapsali, pak se k němu kdykoli během dne můžeme vrátit.

Jinak první karta ve mne evokuje kromě snů jako takových i sny, touhy, které máme v naší mysli. Na ty by jsme neměli také zapomínat. Dnes obzvlášť si dovolte snít o čemkoli, sny jsou jen naše, nenechte si je ničím a nikým vzít.

Poslední karta je jen o nás, máme své sny, máme určitou představu o tom, jak chceme aby se daná záležitost vyvíjela. A po nás se chce, aby jsme si věci, které chceme nenechali od nikoho vymluvit, aby jsme nedělali kompromisy, nebrali ohledy na druhé na úkor sebe a svých snů. Aby jsem plně důvěřovali tomu, co vevnitř sebe cítíme. Pokud s něčím nesouhlasíte, vnitřně to nerezonuje s vámi, pak se nebojte vrátit zpět na místo, kde můžete začít znovu a přesně tak, jak chcete.

S láskou Kateřina