Lenormand na 8.5.2016


KVĚTINA – PRSTEN – LIŠKA

Kytice je šťastná karta, značí, že můžete dostat dárek, ať už jde o hmotný a nebo nehmotný dar. Zvláště pro ženy může mít velký význam, předpovídá jim lásku a přátelství. Ve spojitosti s prstenem se může jednat o zasnoubení a nebo o vznik šťastného spojení. Liška značí mazanou, lstivou, falešnou, chytrou, rafinovanou osobu, takže jde o spojení, kde se nám někdo bude chtít zalíbit a může nás klamat.

S láskou Saxi

IMG_9522aaaweb