Lenormand na 9.2.2017


MYŠI – HORA

+ PES – DŮM

Myši ty nahryzávají okolní karty a dokáží je i sežrat. Hora je nepřítel, překážka, blok. Popíši-li jí člověka, pak se jedná o egoistického, tvrdohlavého, neprůchozího člověka. My dnes tyto překážky můžeme zdolat. Nepřítel bude poražen a nebo aspoň ochromen, ztratí sílu. Blok bude uvolněn, tato překážka také může vymizet sama od sebe. Podívám-li se na tyto karty z jiného úhlu pohledu, pak myši představují nepříjemnou situaci jako je např. chudoba, nějaká ztráta, krádež. Můžeme se také sami vnitřně něčím užírat a můžeme i ztratit sebedůvěru a proč? Protože je před námi hora, je to velká překážka, velký blok, nemůžeme se pohnout z místa, něco nás zdržuje, ale tady je nutné si uvědomit, že pro někoho je přímo taková překážka velká výzva ke zdolání. Pokud nemůžeme jít na ní přímo, pak ji obejdeme, je to delší cesta, ale je účinná a my se u ní tolik nevysílíme, jako kdyby jsme se na horu plazili přímo vpřed. Také jsme mohli svého nepřítele podcenit a nebo se snažíme nepříjemné záležitosti oddalovat. Tady mám jedinou radu, vždy existuje nějaká cesta, vždy se dá najít řešení.

Pes je symbolem přátelství, nezištnosti a ochrany. Je věrný, upřímný, spolehlivý a důvěřivý. Představuje dlouhodobé a trvalé hodnoty, navždy. Popíši-li ho jako osobu, pak se může jednat o přítele či více přátel a nebo nějakého muže, milence, přítele, syna… a také podřízenou osobu a nebo přímo psa jako zvíře. Dům je náš domov, byt… je to místo, kde se cítíme dobře a nebo také chrám naší duše. Doma vládne přátelská atmosféra, příjemná energie. Můžeme očekávat i návštěvu přítele, přátel, budeme pohostinní a nebo se i my můžeme vydat za přáteli. Pes s domem jsou stálé a pevné hodnoty.

S láskou Saxi