Orákulum na 14-20.11.2016


 

Na tento týden jsem vyložila z Nanebevzatých Mistrů od Doreen Virtue. V ruce mi zůstali hned čtyři karty.

naslouchejNASLOUCHEJ – Manjushrí

Manjushrí je buddhistický bůh moudrosti. Drží meč, který rozsekává iluze a přináší jasnost a pochopení.

Božské pokyny nejlépe uslyšíte tehdy, když se ztišíte a budete naslouchat. Vypněte zdroje hlasitých zvuků, jako mobily a televizi a relaxujte na klidném místě. Nesnažte se podněcovat jakékoli dění. Pouze naslouchejte svým vlastním myšlenkám, dechu a rytmu svého srdce. Pak v duchu klaďte otázky svým rádcům a andělům. Naslouchejte srdcem, tělem i myslí láskyplné pravdě, kterou vám budou sdělovat. Naslouchejte svým vnitřním pravdám. Věřte své intuici a jednejte podle ní. Další významy karty: Stáhněte se do ústraní. Vaši rádci a andělé k vám promlouvají, nasloucháte jim? Je třeba teď méně mluvit a více naslouchat. Připusťte si své skutečné pocity. Poslouchejte, co se vám snaží říct různé bolístky (tělo vždy mluví k těm, kteří naslouchají).

pouzij-sva-kouzlaPOUŽIJ SVÉ KOUZLA – Saint-Germain

Sait-Germain nebyl katolický svatý, ale byl to hrabě z francouzské oblasti Sant-Germain. Za svého života na počátku 18. století byl nazýván Zázračným Evropanem. Saint-Germain byl proslulý magickými schopnostmi. Mnoha svým přátelům rozdával drahokamy a elixíry mládí. Byl špičkovým hudebníkem a jazykovědcem, zbožňovaným jak královskými rodinami, tak běžnými lidmi. Saint-Germain pomáhá poslům světla, kteří chtějí napomáhat světovému míru a vnést čestnost a upřímnost do vládních a jiných systémů.

Je ve vaší moci vyřešit situaci, kterou teď řešíte. Tato karta poukazuje, aby jste využili a probudili k životu magické schopnosti, použijte svá kouzla. Dnes je úplněk, takže je ideální chvíle pro magii. Všechny vaše jasné a cílevědomé úmysly, pozitivní očekávání, modlitby, rozhodnutí a energetické kroky spustí proces léčení a zhmotnění, po němž toužíte. Další významy karty: Jasně se rozhodněte, co v této situaci budete a nebudete akceptovat, neboť vás jednoznačný postoj přinese okamžité výsledky. nekolísejte ve své víře v pozitivní výsledek. Studujte alchymii a zásady zhmotňování.

nabidka-smiruNABÍDKA SMÍRU – Bílá bizoní žena

Bílá bizoní žena je věštkyně, která se zjevila lakotským indiánům, Věnovala jim speciální dýmku, aby umocnila sílu jejich modliteb a vytvořila most mezi Zemí a nebem. Když opouštěla kmen, změnila se v různobarevného bizona, čímž poukázala na jednotu všech lidských ras. Slíbila, že se vrátí a pomůže nastolit na Zemi soulad a mír. Znamením jejího návratu bude narození bílého bizoního telete.

Tato karta předznamenává vyjasnění sporu nebo nedorozumění. Ti, kterých se tato situace týká, jsou připraveni odpustit a zapomenout. Buďte ochotni  podívat se na věc z jejich strany, abyste zmírnili případný pocit křivdy. Když si připustíte soucit, léčivá moc lásky se postará o harmonické naplnění potřeb všech zúčastněných. Konkrétní vyřešení problému přenechejte nekonečné moudrosti ducha. Další významy karty: Buďte ochotni odpustit. Mějte pochopení pro každého, koho se tato situace týká, včetně vás samotných. Přijměte omluvu. Snažte se dívat na situaci s humorem.

dokazes-toDOKÁŽEŠ TO! – Archanděl Michael

Mocný Archanděl Michael dohlíží na strážné anděli. Pomáhá poslům světla rozpomenout se na jejich životní poslání a naplnit je. Michael drží světelný meč, jímž rozsekává vazby, které jsou založené na strachu a udržují vás v apatii a nebo liknavosti. Dodává odvahu a sílu udělat životní změny a opustit zóny bezpečí.

Jste schopni a připraveni podniknout kroky k dosažení svého vytouženého cíle. Máte všechno potřebné k naplnění svých snů a životního poslání. Tato karta signalizuje, že přišel čas pustit se do toho. Dokážete to! Konejte bez otálení a váhání. Další významy karty: Žádné další přípravy ani odklady, prostě jednejte! Jste hodnotný a milovaný člověk. Rozložte velké cíle na malé krůčky a jeden dnes udělejte. Jste na správné cestě. Nebuďte na sebe přehnaně přísní a věřte, že se vám vše podaří.

S láskou Saxi