Orákulum na 15.7.2016


ÚTĚCHA, LÉČENÍ, PÉČE

Posledních pár dnů bylo pro nás náročných. Teď naše duše potřebuje trochu odpočinku a klidu, možná je zde i někdo, kdo potřebuje naši pomoc. Tato karta nám ukazuje, že když uděláme vše, co bude v našich silách, aby jsme získali sami pevnou půdu pod nohama, pak teprve budeme schopni být oporou ostatním. To, o co pečujete, nesvírejte moc pevně, jinak vám objekt vaší péče unikne z dosahu, tak jako vyplašený ptáček. Rudá barva oděvu a ozdob na hlavě ženy na kartě, upomíná na barvu první čakry, múládháry, která má přímou souvislost s přežitím a pudem sebezáchovy. Zlomené křídlo či zlomená duše? Proces uzdravování začíná poutem péče a útěchy. Laskavé slovo, jemný dotek a ujištění, že jste tady a ten druhý není sám.

Obě doplňkové dvojice vyšli v oblasti vztahů. Lilie a srdce hovoří o harmonickém vztahu, naplněné lásce, vášni, romantice a srdečné rodině. Druhá dvojice prsten a měsíc hovoří o vztahu plném citů, úspěšném spojení a vášnivém manželství. Také jste o tomto vztahu mohli jen přemýšlet a v posledním případě tento vztah mohl být nespolehlivý. Potřebujete získat odstup, nadhled, srovnat svoje myšlenky a energie. Hlavně se vyvarujte ukvapeného jednání. Vše má svůj čas a svůj řád.

S láskou Saxi

IMG_0365aaaweb