Orákulum na 19-25.9.2016


19-25-9-2016-orakulum

Na týdenní výklad jsem zvolila karty „Andělé, Bozi a Bohyně“ od Toni Carmine Salerno.

Věřte své intuici! Povede Vás. Partnerství, které teď řešíte je předurčeno k úspěchu! Poproste Vesmír o to, co chcete, o to, co je pro vás v současné době důležité. Vezte, že zklamání, pochybnosti a zmatky, kterými jste v minulosti procházeli, byli nezbytné pro vás osobní růst.

ANDĚL JASNOZŘIVOSTI

Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou teď velmi silné.

Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou momentálně velmi silné, což vám umožňuje nahlédnout do podstaty mnoha záležitostí. Andělé vás vyzývají, ať svou pozornost zaměříte především na to, co cítíte a vnímáte mimo své běžné smysly, než na to, co vám bylo řečeno nebo ukázáno. Ve společnosti určitých lidí nebo ve zvláštních situacích, důvěřujte svým instinktům. Instinktivně totiž budete vědět, co je pro pro vás správné. Bez ohledu na statistiky nebo na to, jak svůdně může něco vypadat, nezdá-li se vám něco v pořádku, tak to ani v pořádku není.

ANDĚL PARTNERSTVÍ

Partnerství na které jste se ptali, je požehnané a předurčené k velkému úspěchu.

Právě začalo partnerství, přátelství, obchodní a nebo jiný vztah, ze kterého budete mít jen prospěch. V tomto vztahu, partnerství nebo spojenectví jste s někým, koho již znáte nebo s kým jste už jednali. Vezte, že toto partnerství je požehnané a předurčené k velkému úspěchu. Z tohoto svazku, který bude pokračovat v růstu a sílit po zbytek vašeho života, vzejde mnoho velkých a skvělých věcí. Poděkujte za toto velké požehnání vesmíru!

ANDĚL VESMÍRU

Rozšiřujte obzory svého myšlení.

Vytáhnutím této karty vás vaši andělé nabádají, ať se na svůj život i práci podíváte z širšího a obecnějšího hlediska. Andělé vám blahopřejí ke všemu, co jste doposud udělali ve snaze posloužit a pomoci lidstvu a svým bližním. Je ale na čase postoupit na další úroveň. Důvěřujte svým andělům a vesmíru, povedou vás. Strach a jakékoli obavy jsou naprosto zbytečné. Začněte si představovat sami sebe, jak svou prací zasahujete a ovlivňujete větší počty lidí, aniž by jste při tom ztráceli integritu a čestnost. Představte si, jak se tohle všechno děje s naprostou lehkostí a pouze způsobem, jaký vám zcela vyhovuje. Myslet ve velkém nevyžaduje o nic víc úsilí, než myslet v malém. Momentálně nemusíte něco zásadního měnit. Pamatujte si, že svou realitu vytváříme podle toho, jak o ní přemýšlíme, sníme a jak si ji vizualizujeme. Jednoduše přemýšlejte s větším nadhledem a poproste Anděla Vesmíru, aby vás vedl.

ANDĚL ROZJASNĚNÍ

Období čekání a zmatku a nejistoty se chýlí ke konci.

Anděl rozjasnění právě pracuje na čištění vaší aury. Připravuje vás na dobu, kdy znovu objevíte světlo, směr a smysl života. V nejbližších dnech pocítíte následky tohoto rozjasnění – všechny oblasti vašeho života budou uvedeny do rovnováhy a harmonie. Buďte za tento dar svým andělům vděční a vezte, že si zasloužíte všechna požehnání, která k vám přicházejí. Vezte také, že období pochybností, zklamání a zmatku, kterým jste v posledních měsících prošli, bylo důležitou součástí vašeho osobního růstu a ve své podstatě také určitým požehnáním. Stejně, jako má Příroda svá pravidelně se střídající období, se i váš život pohybuje v rytmech, řízen stejnými zákony, které jsou v souladu s Boží vůlí velkého Stvořitele. Jste neustále unášeni přílivem a odlivem života směrem k horizontu, přes čirý oceán života, a pak zpátky na odpočinek na pobřeží vaší božské podstaty.

S láskou Saxi