Orákulum na 24.9.2016


Dnes jsem vzala do rukou „Smysl života“ od Doreen Virtue.

V ruce mi zůstali tři karty s výstižnými názvy: Změna povolání, Podpora, Nekonečná hojnost… Následujte svoji intuici! Věřte si, věřte jí! Udržujte si pozitivní myšlenky a sněte!  

ZMĚNA POVOLÁNÍ

Začínáte povolání, které vám přináší radost a hojnost, po níž toužíte a kterou si zasloužíte.

zmena-povolaniTato karta k vám přichází jako potvrzení, že je načase změnit povolání. Unavuje vás vaše současná profesní dráha, ale přitom se stále ještě potýkáte s nejistotou, zda máte učinit změnu. Děláte si starosti s tím, jak to finančně zvládnete, i s ostatními záležitostmi, které souvisejí s tímto rozhodnutím. Andělé vám proto dávají najevo, že vám pomáhají a podporují vás!

Místo abyste se soustředili na to, co špatného by se mohlo stát, si dovolte přemítat o těch dobrých možnostech. Představte si sami sebe, jak jste plně zabraní do smysluplné práce, která vám přináší úžasné příjmy a úspěchy v čemkoliv, do čeho se pustíte. Představte si, že se ráno vzbudíte a těšíte se na práci, kterou máte před sebou. Tohle všechno jsou velmi reálné možnosti, pokud se budete řídit svým vnitřním vedením.

Andělé vás povedou prostřednictvím vaší intuice krok za krokem, proto se prosím nežeňte dopředu a nedělejte ukvapená rozhodnutí. Místo toho buďte plně ukotveni v přítomnosti a snažte se dělat všechno, jak nejlépe dovedete. Změna vašeho povolání může být postupná, třeba bude mít vaše seznamování s novým polem působnosti zpočátku podobu částečného úvazku. Světlo na konci tunelu je tím, co vám pomůže i nadále pozitivně přemýšlet o vaší současné situaci.

PODPORA

Váš smysl života vás plně podporuje.

podporaTato karta je znamení, že dokud se budete plně věnovat svému životnímu poslání, budete mít dobré úmysly a budete následovat Boží své vedení, máte plnou podporu.

Možná si nejste jisti, zda máte změnit zaměstnání. Možná máte pocit, že jste uvízli v zaměstnání, které vám sice přináší finanční jistotu, ale málo dalších výhod. Možná vám zaměstnání, které vás kdysi fascinovalo, už nemůže víc dát. Nebo třeba přemýšlíte o tom, jak si vytvořit počáteční finanční rezervy pro svou duchovně orientovanou práci.

Andělé vás žádají, abyste se o ně opřeli jakožto o důvěryhodné obchodní partnery, kteří vám osvětlují cestu a poskytují vám oporu. Vaším úkolem je neustále s nimi rozmlouvat (klidně i potichu) o svých přáních, snech, očekáváních, obavách i jiných věcech. Říkejte jim všechno. Poté naslouchejte jejím odpovědím, které k vám přijdou v podobě silných a opakujících se pocitů, myšlenek a znamení. Pokud si nejste jisti, zda je toto vedení správné, požádejte o další znamení a dovysvětlení. Právě tak jako těm nejlepším spolupracovníkům na světě leží i andělům na srdci vaše štěstí a klidná mysl, v tom nejlepším slova smyslu.

NEKONEČNÁ HOJNOST

Od okamžiku, kdy zasvětíte svůj život Božímu poslání, máte naprostou důvěru.

nekonecna-hojnostTato karta vám dává ujištění, že jakmile jste tu pro druhé a následujete své vnitřní vedení, je o vaše potřeby postaráno. Čím více dokážete zanechat obav a důvěřovat nekonečné hojnosti vesmíru, tím rychleji se k vám proud hojnosti dostane. Mějte vždy na paměti, že modlitby a pozitivní myšlení situaci zlepšují, zatímco obavy všechno zhoršují. Přenechejte jakékoliv obavy Bohu a andělům, aby se o ně postarali.

Hojnost k vám přichází nečekanými způsoby, proto nemarněte čas a energii tím, že se budete snažit zjistit, jak budou vaše požadavky splněny. Místo toho se snažte , aby vaše myšleny a činy následovali váš vnitřní hlas. Právě ten je vám ve vaší profesi partnerem i manažerem, neboť je to hlas, který odpovídá na vaše prosby. Vyslyšeny jsou všechny prosby, takže pozorně naslouchejte odpovědím, které k vám přicházejí prostřednictvím intuice.

Udržujte si pozitivní představy a pocity o tom, že jste finančně zajištěny. Ujišťujte se, že teď tomu tak doopravdy je. Mějte pocit, že se vám dostává podpory po všech stránkách… a tak to také bude! Dostane se vám přesného návodu, jak máte postupovat, aby se vaše modlitby vyplnily. Podstatné je, abyste si našli čas, kdy můžete v klidu naslouchat svému vnitřnímu vedení, a abyste se jím neprodleně a bez váhání řídili.

S láskou Saxi