Orákulum na 25.9.2016


REFLEXE, OHLÉDNUTÍ, ZPĚTNÉ HODNOCENÍ

Morální bytost je schopna reflektovat své předchozí činy a jejich motivy a některé hodnotit kladně, jiné záporně. – Charles Darwin

22Úspěchy, selhání, chyby, politováníhodné omyly, to vše patří minulosti a již to nelze změnit. Někdy je čas obrátit list a posunout se dál. Ovšem jak dobré, tak špatné má svou hodnotu, obojí svým způsobem přispělo k tomu, jací nyní jsme, a poskytlo nám lekce, z nichž si můžeme poučit, i vodítka pro naše další rozhodování v budoucnu. Z bezpečného časového odstupu může ohlédnutí zpět znovu oživit události z minulosti, ovšem nyní na ně dokážeme pohlížet v souvislostech a s větším klidem a rozvahou.

Muž na tomto výjevu sleduje soubor obrázků ze své minulosti. Promítací zařízení v retro stylu ukazuje obrázky ostatních karet této sady. Muž má na tváři neutrální výraz a není jasné, zda v něm promítané obrazy vyvolávají radostné nebo bolestné vzpomínky. Pravděpodobně, tak jako u všech vzpomínkových alb či dokumentů, půjde o směs obojího.

Nezaobírejte se příliš minulostí. Možná máte sklon upravovat si vzpomínky tak, aby vyhovovaly vašim citům, a přehlížíte přitom podrobnosti a odchylujete se od skutečnosti.

SPOJENÍ, SKLÁDÁNÍ KOUSKŮ V CELEK, DOSPĚT K ZÁVĚRŮM

To vy představujete odpověď na otázky svého života a řešení jeho problémů. – Joe Bordane

46Mladá žena sedí na mostě, fyzicky i metafyzicky propojujícím prostor tady a tam. Její identita byla původně skryta nejen nám, ale i jí. V podstatě hledá své skutečné já. Napřahuje se, aby posbírala kousky skládanky, a z každým z nich nachází vodítka a dozvídá se více o sobě samé. Každý z nás se snaží pochopit, jaké je jeho místo v životě, a všichni hledáme spojení s druhými a způsobe, jak se k nim vztahovat. Přes dílčí neúspěchy a po různých pokusech se postupně začíná rýsovat obraz. Počáteční zmatení přechází ve stále jasnější formu. Proces má sebeupevňující efekt a tím, jak jednotlivé kousky přibývají a nacházejí odpovídající umístění, je vše snadnější a rychlejší. Nakonec je dosaženo stavu, kdy se vše objeví se správném světle a začne dávat smysl.

S láskou Saxi