Orákulum na 5-11.12.2016


Tento týden opět začnu s Orákulem vizí od Ciro Marchettiho. Máme nesprávný pohled na naši situaci, možná také na život. Něco důležitého jsme přehlédli. Nevěřte všemu, co okolo sebe vidíte, nevěřte všemu, co čtete, je to jen obraz, který vy máte vidět. Podívejte se na situaci z výšky, tak jako nestranný pozorovatel. Jen tak tu situaci zvládnete, prokouknete ji, prozřete. A pak nastane období odpočinku, které si zasloužíte. Odpočívejte, uvolněte svoji mysl, meditujte. Toto je velmi důležité, protože překážky a bloky si vytváříme sami ve své hlavě a ty nám pak nedovolují se posunout dál. Negativní mysl přituhuje jen negativní situace do našeho života a pozitivní představy o naší budoucnosti, čisté, láskyplné myšlenky, teď v naší situaci. Nepřemýšlejte o tom, jak to udělám, toto vůbec neřešte. Teď cestu nevidíte, tak jako spoutaný anděl na kartě nevidí meč, který mu leží u nohou, nevidí své vysvobození. Je zaslepen. Ale když zklidní svoji mysl, pocítí v sobě harmonii a mír, pak meč skončí v jeho ruce on otevře oči. Opravdu velmi náročný týden. 

ILUZE, KLAM, ZMATENÍ

„Nenechte se zmást a nebo ovlivnit tím, co vidíte kolem sebe. Žijeme ve světe, který je hrou iluzí, je plný zavádějících cest, falešných hodnot a mylných ideálů. My však nejsme součástí toho světa.“ Sai Baba

25V dnešní době se dovídáme o věcech velmi vzdálených, máme možnost vidět čím dál tím odlehlejší místa, komunikujeme spolu na stále větší dálku – a to vše se děje stále zastřenějším způsobem. Fyzický kontakt s ostatními, který by dříve normálně zapojoval naše smysly a dával jim možnost zpětné vazby a hodnocení, je nyní stále víc nahrazován virtuálními alternativami. S nástupem e-mailů, textových zpráv a sociálních sítí jsou naše vztahy ve stále vyšší míře určovány virtuální interakcí, která může deformovat a nahrazovat realitu. Máme nyní možnost vytvářet si množství nových identit.

Nevíte, zda máte uvěřit tomu, co vidíte a nebo tomu, jak je vám to prezentováno. Nevíte, jaké si máte udělat ohledně této záležitosti, kterou momentálně řešíte obrázek. Situace se může jevit pozitivně a nebo negativně, jaká je pravda?

ZKLIDNĚNÍ, VNITŘNÍ MÍR

Vydávám se do přírody, aby mě utišila a uzdravila a dala do pořádku mé smysly. John Burroughs

6Zkouška je za námi, náročné období skončilo. Těžké časy po všech stránkách, problémy s penězi i se zdravím, trápení ve vztazích či starosti o naše blízké, to vše nás fyzicky oslabilo a vystavilo nás duchovní zatěžkávací zkoušce. Naše útrapy jsou nyní minulostí, ať už proto, že se situace změnila, nebo proto, že jsme ji přijali. Teď si potřebujeme odpočinout, najít si čas na zotavení a obnovení sil.

Žena zahalená ve fialovém rouchu, fialová barva zde představuje transformaci, léčení a spiritualitu, v klidu odpočívá a zářící světlo božského ducha odhání stíny jejích starostí. Lehce se vznáší nad zenovou zahradou s kvetoucími třešněmi.

 

UVĚZNĚNÍ V PASTI, OMEZENÍ, PŘEKÁŽKY, KOMPLIKACE

Naše schopnosti jsou větší než síla naší vůle, a když se nám některé věci jeví jako nemožné, je to často jen výmluva. Francois de la Rochefoucauld

36Jsme obklíčeni překážkami, skutečnými či imaginárními, a ty omezují naše přání a touhy. Dovolujeme jim, aby nás ovládaly, limitovaly či věznily, a to z nevědomosti či kvůli malé sebedůvěře nebo ohromujícímu strachu. Kdybychom jen dokázali zmobilizovat svou vůli a postavit se k nim čelem, mohli bychom na ně zhlédnou z výšky, posvítiti si na ně a nakonec je překonat. Pokud se nám to podaří a učiníme to, vrátí se nám volnost a znovu vzlétneme.

Anděl na kartě nemůže létat, křídla má spoutaná starostmi, omezeními a obavami. Červené stuhy obtáčejí jeho zápěstí jako krvavé proužky sebevraha. Je však lapen jen svým vlastním strachem. Ten jej oslepuje a nedovoluje mu povšimnout si meče, který by mohl problém vyřešit, přetnout pouta a vrátit mu svobodu, aby mohl zase létat.

S láskou Saxi