Kipper na 4.12.2016


4-12-2016-kipper

CHUDOBA – SPOLEČNOST – DOJÍT VELKÉ CTI

+ SMRT – SOUD – SETKÁNÍ

Dnes ve výkladu vyšli první dvě karty přídavné, které se v běžných balíčcích Kipperu nevyskytují. První z nich je chudoba. Bohužel tato karta není zrovna pozitivní, popisuje útrapy a opuštěnost. Může to být po materiální stránce a nebo po emocionální. Možná, že jste teď v úzkých. Cítíte se bezradní a nebo nemilovaní. Také bychom neměli zapomínat, že tato karta, stejně jako u každé náročné situace, má učební efekt. Jedná se o to, vydat se na nejistou půdu, poučit se z krize a soustředit se pak jen na to podstatné. Druhá přídavná karta je společnost. Tato karta popisuje všechny typy vazeb s ostatními lidmi – rodinu, příbuzenstvo, přátelé, lidé stejně smýšlející… Symbolizuje také všechny skupiny, sdružení a federace. Ukazuje týmového ducha a harmonii v mezilidských vztazích. Dojít velké cti je naše zasloužená odměna. Sklízíme pochvalu a úspěch. Splnila se nám naše touha, zhmotnilo se nám naše přání. Možná jsme také úspěšně složili zkoušku. Celé to na mě působí tak, že nás tato skupina lidí, rodina, ty nejbližší… podrží, pochopí a nakonec vše dobře dopadne, protože poslední karta znamená úspěšný výsledek a také můžeme udělat správnou věc.

Při této kombinaci mě hned napadlo: Někdo vám upírá vaše práva, tlačí vás do něčeho, co nechcete. Může vás nějak omezovat v setkávání s ostatními lidmi, s komunikaci s nimi. Jinak obecně tyto karty říkají, že soudní jednání nedopadne dobře, taky se vůbec nemusí konat. Soud je mimo jiné také nevyhnutelnost, rozhodnutí a bod zvratu, ten se nemusí také díky rakvi vůbec konat a nebo to bude zásadní změna, pokud rakev popíši jako časovou kartu, pak se jedná o noc, o Vánoce a nebo o přelom roku. Setkání v tomto významu může hovořit o domluvě, o kompromisu a o více řešení. Jak říkám, vždy se dá najít uspokojivé řešení pro všechny zúčastněné strany.

S láskou Saxi