Orákulum vizí na 16-22.1.2017


Nový týden začínám jak jinak, než s Orákulem Vizí od Ciro Marchettiho. Máme své sny, touhy a přání. Tyto sny nás naplňují láskyplnou energií. Jsou také o dávání a přijímání lásky, jen tak zůstane vše v rovnováze. Tyto sny cítíme ve svém srdci, v sobě, opečováváme je. Pokud neuděláme první krok, pak toho můžeme časem litovat. Co by bylo kdyby? Proč jsem to neudělal?  Ale každopádně se na tento krok můžeme připravit, prostudovat si informace, ujasnit si plán, zabezpečit ho proti trhlinám. Věřte si, věřte ve své schopnosti, věřte svým snům, nechte si je nikým a ničím vzít. Víra je to nejcennější co máme. 

LÁSKA, PŘÁTELSTVÍ, LÉČENÍ

Síla, s níž láska dokáže proměňovat tělo, je legendární, je pevně zakotvena ve folkloru, všeobecném podvědomí i každodenní zkušenosti. Láska hory přenáší… Po celou naši historii je „něžná láskyplná péče“ všemi uznávána jako součást léčby. – Larry Dossey

47 bJestliže léčení má člověku vrátit jeho celistvost a láska má léčivé účinky, pak ozdravná energie láskyplného přátelství má posvátnou moc. Tato karta vypovídá o dávání a nebo přijímání léčivé energie lásky.

Žena spí a nebo odpočívá v kruhu ozdravného světla. Dokonalý kruh reprezentuje završení a celistvost. Ruce vysílají energii reiki, která léčí. Připomínají nám, že jsme tu zde, abychom milovali a uzdravovali jeden druhého. Jak mnoho může znamenat jednoduchý dotek či pozorné gesto.

ROZLET, FANTAZIE, VPŘED S DŮVĚROU, DALŠÍ KROK

Za dvacet let budeme s větším zklamáním myslet na věci, které jste neudělali, než na ty, které jste udělali. Skasejte plachty a vyplujte z bezpečného přístavu na širé moře. Chyťte do plachet příznivý vítr. Zkoumejte. Sněte. Objevujte. – Mark Twain

5Jestliže se takto s důvěrou rozlétneme – ach, na jaká místa se můžeme dostat… To však nikdy nezjistíme, dokud to nezkusíme. Můžeme snít a doufat a odhodlat se jít do toho, má to však i svá rizika. Nemusíme ovšem být tím Bláznem z tarotu, který se ve slepé důvěře vrhá z útesu. Místo toho si můžeme ujasnit plán i možná úskalí a připravit se. Můžeme se vzdělávat a cvičit, získávat informace, provést bezpečnostní opatření a zvýšit své šance na úspěch.

PŘESVĚDČENÍ, VÍRA

Víra musí být podepřena rozumem. Když se víra stane slepou, umírá. – Mahátma Gándhí

20Muž na kartě drží v rukou na řetízcích různé náboženské symboly, každý z nich je o jiném přesvědčení, ale vzájemně tvoří jeden celek. Společným ukazatelem všech je, že díky nim, jejich jménem bylo v minulosti napácháno mnoho utrpení, ze kterého se mají zodpovídat. Mužovi zavázané oči symbolizují jeho slepou víru, právě takovou, jakou tyto náboženství vyvolávají ve svých stoupencích, ale také slepou vůči všem ostatním. Pod zlatými symboly je zobrazeno darwinovské evoluční schéma, které je zobrazeně červeně. Je v ironickém protikladu s přesvědčením, které sdílejí všechna náboženství. Ale samo za sebe však představuje jen další přesvědčení, které zpochybňuje všechna ostatní.

S láskou Saxi