Osho zen Tarot na 15.1.2017


15.1.2017 osho Zen Tarot

Celý den vnímám těmito slovy: city, emoce a spolupráce. Můžeme se z celého srdce radovat nad úspěchy společné práce – v rodině, v partnerském vztahu, mezi přáteli, v kariéře. Něco jsme společně vytvořili, něco, co nás naplňuje a těší. Spolupráce, sounáležitost, dávání, přijímání, završení a spravedlivá odměna. Opravdu máme důvod k oslavě.

3 VODY – 4 OHNĚ

Voda představuje emoce v našem životě. Je spíše vnímána jako ženská energie. Trojka vody má název „Oslava“. Na této kartě tančí tři bosé ženy. Tančí v dešti, ve větru, vichřici… oslavují a nezáleží tady na vnějších okolnostech. Není potřeba čekat na nějaký zvláštní svátek, nějakou oficiální příležitost nebo na slunečný den bez mráčků. Skutečná oslava přichází z pocitů a z radosti, kterou cítíme v sobě a ta přetéká ven. Můžeme ji vyjádřit tancem, písní, smíchem a také slzami vděčnosti.

Oheň je vnímám spíše jako mužská energie. Čtyřka ohně nese název „Účast“. Na kartě je mandala, kde jsou čtyři postavy, každá z nich má levou dlaň obrácenou vzhůru v poloze přijímání a pravou dlaň směrem dolů v poloze dávání. Celý kruh vytváří energetické pole ve tvaru dvojitého dorje, tibetského symbolu blesku. Tato mandala se dá přirovnat k energetickému poli, které se vytváří kolem Buddhy, každý jednotlivec v kruhu má v něm svůj jedinečný podíl a těmito podíly se vytvoří jednotný a živý celek. Je přirovnán ke květině, která je v celku mnohem krásnější než jakákoli její část zvlášť a právě v celku každý okvětní lístek vynikne zvlášť sám o sobě. Tato karta je převážně o spolupráci, možná se vám naskytla možnost spolupracovat v něčem, kde pomocí spolupráce vytvoříte něco většího, něco krásnějšího, než by jste vytvořili jen vy sami.

S láskou Saxi