Orákulum Vizí na 2-8.1.2017


Na první týden v roce jsem vyložila z orákula vizí od Ciro Marchettiho. Máme na dosah klíč, který nám umožní otevřít skříňku, ve které se skrývá nějaké tajemství. Můžeme se dostat k důvěrným informacím, které nám umožní pochopit nějakou souvislost, která je pro náš další vývoj důležitá. Abychom jej dostali, musíme prokázat, že jsme na to připraveni. Možná by jste se rádi zapojili do společnosti či do určité sorty lidí. Žena na kartě mění svůj vzhled tak, aby plně splynula s okolím, mění také svůj postoj, ale je tu nebezpečí, že ztratí sama sebe. Opravdu toto chcete? Stojí vám to za to? Do určité míry se dá přizpůsobit, dá se najít zdravý kompromis, ale ten musí být v souladu s vámi samými. Zapomeňte na minulost, co bylo, to je již dávno za námi, není cesty zpět. Láskyplně ji propusťte a vykročte do nové, nepoznané budoucnosti, seberte všechnu svoji odvahu a udělejte to!

DISKRÉTNOST, DŮVĚRNOST

Každý vztah mezi dvěma osobami nebo skupinami je charakterizován mírou důvěrnosti, kterou zachovává. – Georg Simmel

31Ať už se pohybujeme ve špionážním prostředí tajných agentů či v soukromém světě vlastních tajných myšlenek, všude se snažíme zachovat si svá tajemství a dozvědět se o tajemství těch druhých. Sdílení tajných informací, ať už mezi národy, společnostmi či členy rodiny a přáteli, je projevem důvěry. V mezilidských vztazích jsou v pozadí naší zvědavosti nebo potřeby dozvědět se něco důvěrného naše sobecké zájmy nebo přání pomáhat druhým. Abychom dosáhli svého cíle, potřebujeme klíč, který nám otevře přístup k potřebným informacím, faktům a postavám či k hlubšímu pochopení okolností. To vše nám může být volně k dispozici, nebo nám naopak může být odpíráno, dokud neprokážeme, že na tyto informace máme nárok. Klíč k nim může mít podobu nadmíru složitého rébusu nebo to může být prosté gesto „mě můžeš věřit“, kterým oslovíme přítele v nesnázích.

Strážkyně na této kartě je symbolickým orákulem, má odpovědi, které hledáte, a dává nám klíč k jejich získání. Ovšem než k tomu dojde, budete možná muset prokázat, že jste na to připraveni. Při hledání velkých pravd nebo dokonce objevování sebe sama bývá často třeba dokazovat, že jsme toho hodni.

SOUNÁLEŽITOST, PŘIJETÍ, PŘIZPŮSOBENÍ

To, co nám v životě přináší největší potěšení, je přijetí, uznání, pocit ocenění a společnosti našich bližních. – Joshua Leibman

2Potřebujeme být utvrzování v tom, že nás ostatní přijímají a že patříme do určitého společenství. Uznání našich blízkých představuje solnou motivaci i odměnu za náš přínos. Abychom toho dosáhli, musíme projevit jistou míru oddanosti. Někteří svou loajalitu a přináležitost vyjadřují zdobením těla, jiní méně trvalými způsoby jako stylem oblékání a další zase svým více či méně výrazným chováním. Bez ohledu na formu jde však stále o variace s týmž cílem, totiž potvrzování toho, že já jsem takový a patřím k vám, a naopak: ty jsi takový a my tě přijímáme.

Dáma s okázalým účesem mění svůj vzhled pomocí masky, aby se přizpůsobila okolí. Zobák proměňuje zevnějšek její osobnosti a její postoj a držení těla svědčí o její duchovní transformaci. Je v jednotě s těmi, k nimž se připojila.

Přesto musíme ve svém nadšení a touze po připojení zůstávat pozorní a věrní sami sobě. Opravdu je nám dobře v tom „já“, za které se považujeme, nebo je náš postoj křečovitý, vynucený a do budoucna neudržitelný.

NOVÝ ZAČÁTEK, ODPOUTAT SE OD MINULOSTI

Můžete začít znovu, kdykoli budete chtít, protože to, čemu říkáme „neúspěch“, neznamená upadnout, ale zůstat ležet.

1Žena si přidržuje na svém srdci šat vzpomínek. Oči má zavřené a její myšlenky jsou obráceny do minulosti, kdy byla připravena riskovat, stejně jako Blázen na tarotových kartách u jejích nohou. Ještě než otevře oči, aby uviděla, co přijde, jsou vypuštěny tři holubice ztělesňující ryzí radost a víru. Poletují nad skříňkou, která obsahuje ženiny neomezené, avšak dosud nevyzkoušené možnosti, a povzbuzují ji. Z pozadí to vše pozoruje Měsíc. Žena se nadechuje a ještě krátce přemítá a váhá, než vykročí do tohoto okamžiku. V určitou chvíli je učiněno rozhodnutí. Možná je to vaše volba, možná výsledek volby někoho jiného. Ocitli jste se za branou, která se za vámi zamkla. Není cesty zpět. Význam této chvíle vás dočasně znehybnil. Nyní musíte sebrat odvahu, abyste postoupili dál. Víte, že je třeba udělat další krok, jakkoli náročný a namáhavý.

Zavřete vrátka své minulosti, nemyslete na ni, propusťte ji s láskou. Zavřete oči, spojte se svým srdcem a vydejte se do svého nitra, vnímejte. Pořádejte o sílu a správné načasovaní. Dokážete teď odložit svou masku a vzdát se svého zahalení? Jste připraveni začít?

S láskou Saxi