Orákulum Vizí na 24 – 30.10.2016


Na tento týden jsem zvolila mnou oblíbené „Orákulum Vizí“ od italského umělce Ciro Marchettiho.

Soustřeďte se na cíl, něco jste již dokázali a to něco, můžete stále zdokonalovat, můžete to přeměnit v trvalé hodnoty. Život přeje jen připraveným. Ať se jedná o práci, vztah a nebo cokoli jiného. Udělejte si také nějaký čas jen pro sebe, být mezi přáteli, s rodinou a nebo stále pracovně vytíženi vás na jedné straně může naplňovat, ale na druhé se můžete cítit unaveni a bez energie. Na chvíli úplně vypněte, najděte si nějaké místo, kde můžete být aspoň chvíli sami a nerušeně odpočívat, nechte svoje myšlenky volně plynout. Někdo teď může namítat, že v rámci rodiny a práce to není možné. Vše je možné, můžete se třeba zavřít do koupelny, napustit si vanu, zapálit svíčky a nalít si sklenice oblíbeného nápoje. Vše je jen o tom chtít. A pak se znovu vraťte mezi své nejbližší. 

CÍLE , ODDANOST, PROCES

Když nás motivují cíle, které mají hluboký smysl, sny, které si žádají naplnění , a čistá láska, která hledá vyjádření, pak žijeme doopravdy. – Greg Anderson

8Širší, metafyzický pohled říká, že naše cesta životem spočívá v přeměně nedokonalého, pomíjivého stavu do stavu dokonalého, zdravého a věčného. Co nás nezabije, to nás posílí. Tak nás bolestné a obtížné změny, které musíme přestát, v duchovním smyslu obrousí svým žárem až do zářivého lesku. Můžeme také přímo vyhledávat poznání, příležitosti a výzvy. Nemusíme život jen pasivně nechat plynout.

Alchymista na tomto výjevu ztělesňuje úsilí o dosažení konečného cíle prostřednictvím studia, experimentování, odhodlání a vytrvalosti. Znaky na jeho obličeji ukazují počátek i konec jeho cesty od původního olova přes různá stádia duchovního pročišťování až ke zlatu. Symbol zlata se objevuje ve středu jeho čela, v místě čakry třetího oka. V astrologii tento symbol představuje slunce. Tato karta nám připomíná, že máme zůstat soustředěni na cíl a neustále uplatňovat potřebnou sebekázeň. Nakonec se to vše vyplatí.

ODLOUČENÍ, SAMOTA, ÚSTRANÍ

Pouze v nehybných vodách se věci zrcadlí nezkresleně. Pouze v nehybné mysli je svět vnímán správným způsobem. – Hans Margolius

35Každý z nás potřebuje chvíle, které patří jen jemu. Rodina, nákupy, svět –  to vše může počkat během těch krátkých, vzácných okamžiků úniku a na chvíli přestat existovat. Jste sami, naším jediným společníkem jsou naše myšlenky.

Osamocená postava sedí pod zlatým klenutým přístřeškem na vyvýšeném ostrůvku, odloučeném a vzdáleném od ostatních podobných, které se zrcadlí na klidné hladině pod ním. Zde se oddává své samotě, která pročišťuje a zjasňuje její myšlenky, nic jí nerozptyluje, její kniha je prázdná, není co číst ani zapisovat. Jen myšlenky přicházejí a míjejí, volně se vznášejí ve vánku a odcházejí. Takové chvíle mohou občerstvit naši duši a znovu nás nabít, ale buďte opatrní, abyste nepřesáhli míru. Bude-li vaše odloučení přílož hluboké nebo časté, může se vymknout kontrole. Pokud se od ostatních vzdálíte příliš, můžete tím ztratit možnost návratu.

VZTAHY, JEDNÁNÍ S DRUHÝMI

Když ve vašem životě něco chybí, obvykle se ukáže, že je to někdo. – Robert Brault

37Náš život je určován vztahy. Rodina, partneři, přátelé i nepřátelé. Někteří se jen minou kolem nás, krátce zazáří jako kometa na nočním nebi a pak nenávratně zmizí. Postupně se vytratí i z našich vzpomínek. Jiní se usídlí na naší oběžné dráze a zůstanou tam natrvalo.

Fotografický přístroj promítá obrazy těch, kteří sehráli nějakou roli v našem životě. Složitý rotační systém vytváří nekonečné množství kombinací představujících jejich přibližování a vzdalování jako nějaký kosmický tanec. Někteří lidé v našem životě zůstávají, jejich blízkost může být proměnlivá a relativní. Neustále do našeho života budou přibývat nové rámečky s dalšími osobami, které do něj vstoupí v budoucnosti.

S láskou Saxi