Orákulum vizí na 9-15.1. 2017


Tento týden jsem opět nechala promluvit Orákulum Vizí od Ciro Marchettiho. Chceme zapadnout, splynout s určitou skupinou lidí a nebo společností. Pocit uznání, ocenění a přijetí je pro nás lákavý a funguje jako velká motivace. Ale opět, pozor, je tu varování, aby jsme se nepřizpůsobili takovým způsobem, kdy by jsme ztratili sami sebe. Máme před sebou nějaké rozhodnutí, je lákavé, ale dopředu nevíme, jak dopadne. Úspěch a nebo porážka? Pokud to nevyzkoušíme, pak nezjistíme, jaký by byl výsledek. Tady je třeba si uvědomit, že každé naše jednání má i své důsledky. Pokud si budeme hrát na někoho, kým nejsme, pak tato lež bude dřív a nebo později prozrazena. Zůstaňte věrni sami sobě a věřte svým schopnostem. Víra je to nejcennější co máme. Tato situace se může týkat jakékoli oblasti našeho života, jako je nové zaměstnání, podnikání, partnerský vztah a nebo jen nalezení nových přátelství. 

SOUNÁLEŽITOST, PŘIJETÍ, PŘIZPŮSOBENÍ

To, co nám v životě přináší největší potěšení, je přijetí, uznání, pocit ocenění a společnosti našich bližních. – Joshua Leibman

2Potřebujeme být utvrzování v tom, že nás ostatní přijímají a že patříme do určitého společenství. Uznání našich blízkých představuje solnou motivaci i odměnu za náš přínos. Abychom toho dosáhli, musíme projevit jistou míru oddanosti. Někteří svou loajalitu a přináležitost vyjadřují zdobením těla, jiní méně trvalými způsoby jako stylem oblékání a další zase svým více či méně výrazným chováním. Bez ohledu na formu jde však stále o variace s týmž cílem, totiž potvrzování toho, že já jsem takový a patřím k vám, a naopak: ty jsi takový a my tě přijímáme.

Dáma s okázalým účesem mění svůj vzhled pomocí masky, aby se přizpůsobila okolí. Zobák proměňuje zevnějšek její osobnosti a její postoj a držení těla svědčí o její duchovní transformaci. Je v jednotě s těmi, k nimž se připojila.

Přesto musíme ve svém nadšení a touze po připojení zůstávat pozorní a věrní sami sobě. Opravdu je nám dobře v tom „já“, za které se považujeme, nebo je náš postoj křečovitý, vynucený a do budoucna neudržitelný.

ROZHODOVÁNÍ, RIZIKA, DŮSLEDKY

Lidé vzbuzují v bozích hněv svou pýchou, a aby je bohové potrestali, nechali Pandoru otevřít svou skříňku a vypustit z ní chaos.

48Zvědavost, pokušení, touha vědět víc. Představa toho, co by bylo kdyby, nám nedává spát. Je přirozené toužit po poznání a jediná cesta k němu je poznávat. Potřebujeme-li si něco vyzkoušet, nezbývá nic jiného než si to zkusit. Právě tímto způsobem můžeme víc růst a vyhnout se stagnaci. Příčiny mají však své následky. Dopředu nemůžeme říct zda dobré a nebo špatné. Pokud to nevyzkoušíme, pak se nikdy nedozvíme co by to přineslo, ale zase na druhou stranu můžeme promarnit příležitost, která se rozplyne když se jí nechopíme.

Vznešená královna otvírá klenot ve tvaru vejce, z něhož vylétají víly, jedna za druhou. Září jako světlušky a jsou nyní volné. Není ovšem jasné, jestli jejich svoboda přinese radost a nebo smutek.

PŘESVĚDČENÍ, VÍRA

Víra musí být podepřena rozumem. Když se víra stane slepou, umírá. – Mahátma Gándhí

20Muž na kartě drží v rukou na řetízcích různé náboženské symboly, každý z nich je o jiném přesvědčení, ale vzájemně tvoří jeden celek. Společným ukazatelem všech je, že díky nim, jejich jménem bylo v minulosti napácháno mnoho utrpení, ze kterého se mají zodpovídat. Mužovi zavázané oči symbolizují jeho slepou víru, právě takovou, jakou tyto náboženství vyvolávají ve svých stoupencích, ale také slepou vůči všem ostatním. Pod zlatými symboly je zobrazeno darwinovské evoluční schéma, které je zobrazeně červeně. Je v ironickém protikladu s přesvědčením, které sdílejí všechna náboženství. Ale samo za sebe však představuje jen další přesvědčení, které zpochybňuje všechna ostatní.

S láskou Saxi