Lenormand na 10.1.2017


10-1-2017-lenormand

KVĚTINY – PRSTEN

+ LIŠKA – VĚŽ

Květiny je nádherná karta, hovoří o pozvání, zasnoubení a dárku. Je to milá návštěva, milé, příjemné setkání. Většinou hovoří o nějaké ženě, kamarádce a nebo ženském kolektivu. Je předzvěstí oslavy, veselosti, spokojenosti a štěstí. Také může představovat přímo květiny a nebo bylinky. Prsten je karta vztahů a jakýchkoli smluv. V tomto spojení může například mluvit i o příjemném projednávání nějaké smlouvy, třeba i o pracovním pohovoru, kde může hrát roli nějaká příjemná žena. Dále hovoří o pěkném vztahu, zásnubách a žádosti o ruku. Každopádně se jedná o dobrou smlouvu.

Liška symbolizuje faleš, přetvářky, proradnost. Něco také pro nás může být skryté, něco, co na první pohled nemáme vidět. Další vlastností lišky je její chytrost až vychytralost, chce něco získat pro sebe. Věž má čtyři stěny do kterých se můžeme uzavřít, tím pádem hovoří v první řadě o odloučení, samotě a rozchodu. Dále představuje jakékoli výškové budovy, jako finanční instituce, úřady, bytové domy… A také je to autorita, egoistická, nadřazená osoba, nadřízený, úředník. V tomto spojení hovoří o právě této falešné autoritě. Můžete cítit také nějaký tlak shora a nebo váš čeká nepříjemné jednání na úřadech, jednání v nějaké výškové budově. Možná právě vy něco před touto osobou skrýváte, hrajete si na někoho, kým nejste a nebo jste se jen úplně zbytečně uzavřeli do sebe. Pokud se tato karta týká partnerského vztahu, pak váš rozchod nebyl správným rozhodnutím (falešné rozhodnutí), ale na druhou stranu to mohlo být chytré rozhodnutí. Vrátím se ještě k prvním dvěma kartám, pokud projednáváte nějakou pro vás příjemnou smlouvu, pak se na ní může objevit nějaké „ale“, nějaká právní klička.

S láskou Saxi