Orákulum na 11.1.2017


Na dnešní výklad mě přitáhli karty skryté moudrosti od Colette Baron-Reid. Na obou dnešních kartách jsou dámy, které jsou oděny v bílých šatech. Bílá barva je symbolem čistoty, míru a harmonie. Jedna je den a druhá noc. První nás vyzývá ke štědrosti, kterou máme rozdávat s láskou a z celého srdce. Druhá naopak mluví o našich snech a plánech, které teď máme na nějaký čas odložit a máme věci jen tak nechat plynout. Ano, nic není hned, pokud dáváme lásku, podporu a vše s čistým srdcem, pak i my toto dostaneme nazpátek. Je to zákon dávání a přijímání. Je to dualita, tak jako je noc a den. Pokud něco dáváme, pak to máme dávat nezištně, nemáme lpět na něčem, co si myslíme, že nám za to náleží. Ale zase nemáme rozdat vše, pokud rozdáme vše, pak je to zase naopak o využívání a bere nám to naší energii. Druhá dáma, královna, nám říká, že nic se nemá uspěchat. Je moudrá, to naznačuje i sova, která bdí nad jejím spánkem. A až přijde ta správná doba, pak se i ona probudí.

20DÁMA DARU

štědrost, přijímání, utajování 

Zamyslete se nad podstatou a způsobem, jakým dáváte druhým. Vy máte rozdat pouhých deset procent ze svého bohatství, abyste zajistili, že vše bude plynou i nadále. To však neznamená, že musíte nutně dávat peníze, ani se tím nenaznačuje jakýkoliv konkrétní charitativní čin. Způsob, kterým to po nás tato dáma žádá, vůbec není hmatatelný nebo materiální. Žádá nás, aby jsme se dívali na všechny živé bytosti jako na důležitou součást Božího plánu a dali druhým najevo, že v ně věříme. Vaše víra v druhé má větší hodnotu, než si vůbec dokážete představit, a sama o sobě zaručuje váš dlouhodobý úspěch. Pamatujte, že můžete mít jen to, co jste sami ochotni dát.

Ale také nám Dáma daru říká, že tajnosti nejsou v našem světě vítané. Zadržování informace je vlastně jiným způsobem lži. Děláte snad vy něco takového? Možná to dělá někdo jiný vám, tají něco před vámi, aby vámi mohl manipulovat a mít nad vámi kontrolu, tím pádem, můžete být hluboce přesvědčeni, že nejste dost dobří. Je na čase to změnit.

Nejsprávnější je dávat upřímně a s otevřeným srdcem a nic neočekávat. Dáma daru vás vyzývá, abyste byli štědří a soucitní. Vždycky můžete začít znovu.

28LEDOVÁ KRÁLOVNA

uchované myšlenky, nečinnost, nárok

Ledová královna přišla, aby nám v našem nejvyšším zájmu zastavila naše konání. Uchovejte si své myšlenky na pozdější dobu. Pak je můžete nechat roztát a použít v době, kdy se budou nejlépe hodit. Říše ledové královny je místem nečinnosti a právě teď je ta správná chvíle podívat se zpět a uvědomit si na jakém místě se právě nacházíme a ujasnit si další kroky. Je třeba si uvědomit, že všechny naše plány, sny a touhy nejde uskutečnit právě teď. Zmrazte je, až pro ně nastane ten správný čas, poznáte to. Nejednejte zbrkle ve snaze dosáhnout svého cíle. Pokud teď složíte zbraně a necháte vše volně plynout, nebudete nic řešit, pak se objeví mnohem lepší cíle. Možná se také snažíte dělat víc věcí najednou a tady vám Ledová královna říká, aby jste si vybrali jen jednu věc a ostatní zatím poslali k ledu, ten správný čas pro ně opět přijde.

V dalším případě hovoří tato karta o tom, že si na něco děláte nárok, na to, o čem jste přesvědčeni, že náleží jen vám. Na nějaký majetek? Na myšlenku? Nápad? Třeba někdo jiný na druhé straně Zeměkoule přemýšlí o tom stejném. Inspiraci získáváme od druhých a nebo také od různých božích či jiných vnuknutí, nejsou to jen naše myšlenky, nenáleží jen nám. Lidský život je krátký a materiální věci si sebou na druhou stranu nevezmeme. Ledová královna vás vyzývá, aby jste přestali lpět na těchto věcech – na vztazích, majetku a ostatním vlastnictvím. Jen nás to zatěžuje a brzdí. Nechte věci plynout tak, jak jsou, stane se to, co se stát má. 

S láskou Saxi