Orákulum vizí na týden 1-7.10.2018


Na první říjnový týden jsem vyložila opět z mého oblíbeného orákula vizí a jako doplňkovou kartu, takovou radu pro nás mi to nedalo a vytáhla jsem jednu kartu z karet posvátné geometrie. A teď ke kartám:

SOUNÁLEŽITOST, PŘIJETÍ, PŘIZPŮSOBENÍ

PERSPEKTIVA, ÚHLY POHLEDU

UVĚZNĚNI V PASTI, OMEZENÍ, PŘEKÁŽKY, KOMPLIKACE

+ 1. DEN STVOŘENÍ

První tři karty mi zůstali v ruce zároveň. S první kartou se budeme snažit přizpůsobit vzniklé situaci, budeme se snažit jak se říká plout s proudem a okolím i když to tak vnitřně nemusíme cítit. Ale touha zapadnout mezi určitou sortu lidí, touha po uznání od ostatních, touha uspět a vybojovat si svoje místo bude ten náš hnací motor. Nasadíme si na tvář takovou masku, aby jsme mezi ně jak se říká zapadli. Maskou zde může být jak naše oblečení, tak i naše chování. Ale cítíme se tak opravdu dobře? Nějakou dobu jde tuto hru hrát, ale do budoucnosti je naše pozice neudržitelná. Každopádně by zde bylo dobré se na celou situaci podívat i z druhé strany, z jiného úhlu pohledu, v podstatě zde neexistuje žádné správné ani špatné. Vnímám to tak, že my prostě nemáme na výběr a my to víme. Máme svázaná křídla, nemůžeme vzlétnout, okolo nás jsou omezení a překážky, pokud je chceme zdolat a opět vzlétnout, pak se jim musíme postavit čelem a pouze s čistou myslí.

Doplňková karta 1. den stvoření nám opět potvrzuje to, co jsem již psala výše, není dobro a zlo, je to jen o našem vnímání, našem posuzování celé situace, změňte úhel pohledu a zjistíte, že se v jenom bodě obě strany pohledu sejdou. Všude ve vesmíru a v našich životech je dualita, světlo by bez tmy neexistovalo, dobro bez zla, muž bez ženy… Vše špatné je vždy k něčemu dobré. Ohnu hlavu, protože jinou možnost nemám, ale na druhou stranu tímto získám.

S láskou Kateřina

Zde je k nahlédnutí Ceník služeb

Navštívili jste již můj obchůdek na Fléru? zde je odkaz

Viděli jste mé autorské mandaly? zde je odkaz