Orákulum vizí na týden 7-13.8.2017


VNITŘNÍ KLID, OKAMŽIK V ČASE

IDENTITA, ZKOUMÁNÍ VLASTNÍ OSOBNOSTI, SEBEPOZNÁNÍ

HARMONIE, ROVNOVÁHA, SOULAD S OSTATNÍMI

Karty na nadcházející týden mě mile překvapili, je v nich vidět velký kus práce na nás samotných. Jako kdyby jsme se zastavili v čase a veškeré problémy, chmury a starosti jsme vypustili z hlavy ven. Budeme vnímat jen ten přítomný okamžik, tady a teď. Celé to na mě působí dojmem jako kdyby jsme se sami našli a objevili jsme v sobě vnitřní klid, mír a harmonii, ale ne jenom sami se sebou, my splyneme i s okolím, zapadneme do něj nenásilnou formou.

První karta hovoří o stavu, kdy jsme jako by duchem nepřítomní, hledíme do prázdna a dumáme nad něčím vzdáleným. Několik dní ve volných chvílích sedím u počítače a tvořím vlastní vykládací karty, u toho studuji symboliku, nevnímám čas, okolí a najednou mě přemáhá únava a já zjišťuji, že je pět hodin ráno…. Druhá karta hovoří o stavu, kdy poznáváme sami sebe. Kdo vlastně jsme? Kam směřujeme? V zrcadle vidíme jen svůj obraz, který je zakryt různými maskami, ale co je uvnitř? Nejlépe se sebepoznává v energiích první karty, pokud vypustíme vše z hlavy, zastavíme se tady a teď a necháme volně plynout myšlenky, budeme je jen pozorovat zpovzdálí jako nestranný pozorovatel, pak jsou nejlepší podmínky k tomu, aby promluvilo naše nitro, naše nevědomí, to, co je skryto pod maskou, kterou vidíme v zrcadle. Pokud přizpůsobíme, sladíme naše nitro s okolním, pak nalezneme v sobě tu již zmiňovanou harmonii. Ale je zapotřebí u toho změnit úhel pohledu na danou věc, normálním pohledem toho nedosáhneme. A také ústupky, které vnitřně necítíme nejsou tím správným krokem. Poslední karta je o spolupráci více lidí navzájem, není jen o jednotlivci.

S láskou Kateřina