Tarot Archandělů na týden 25.6.-1.7.2018


Na následující týden jsem vyložila z tarotu Archandělů od Doreen Virtue. A teď ke kartám:

ARIELOVO ESO 

Dnes je váš šťastný den! Nové zdroje peněz, času nebo pomoci. Změna v práci nebo povýšení. 

NOVÉ ZAČÁTKY – Archanděl Jereniel

Začít nový život. Nalézt svůj cíl. Ohlížet se za minulostí s pochopením a odpuštěním.

CÍSAŘ

Stabilita a efektivnost. převzít zodpovědnost za nějakou situaci. Ambiciózní plány. 

Opět máme před sebou další příjemný týden. Esa představují prvotní energii, takovou šanci, kterou když rozvineme dál, pak něco získáme navíc. Ariel zde představuje mince a ty hovoří převážně o hmatatelných věcech, o zdrojích. Zde máme příjemné vyhlídky do budoucnosti, možno jsme byli v práci povýšeni, bude nám přidáno a nebo máme v hlavě nápad, plán, který nám přinese finance později, je to něco, co nám ty peníze vydělá. Teď je ideální doma k tomu, aby jsme začali uskutečňovat své sny, začali podnikat, začali si plánovat dovolenou. Je také ideální doba k tomu, aby jsme si odložili bokem nějaké finance, které třeba později na již zmiňovanou dovolenou využijeme. Každopádně tuto kartu vnímám i jako takovou šanci k započetí duchovní práce na sobě. S další kartou jsme schopni najít svůj životní cíl, svoji cestu, svoje poslání. Můžeme mít zde pocit jako kdyby jsme začali žít nový život, objevili se před námi neomezené možnosti. Ale je tu jeden předpoklad a to, že nebudeme lpět na minulosti, ale místo toho se nad svoji minulost povzneseme a budeme ji zkoumat z nezaujaté pozice. Co bylo to bylo, je to za námi a jdeme dál. Dál karty příběh následujícího týdne uzavřeli, řekli mi, že není zapotřebí tahat dál, ale já i tak vytáhla další kartu a ta nás přímo vyzývá k tomu, aby jsme převzali zodpovědnost za svůj život do svých rukou, aby jsme v tom co děláme byli disciplinovaní. Pokud máme víc povinností, víc plánů, pak je ideální si udělat ve všem určitý řád. Nebojte se, všichni jsme pod ochranou.

V následujícím týdnu se opět vidím, čeká mě opět jedna úžasná věc na mé cestě duchovního růstu a za mým životním posláním, ale je to také o velké dávce disciplíny, zatím si to ale nechám pro sebe.

S láskou Kateřina