Tarot na 13.9.2016


13-9-2016-tarot

PANOVNICE – SPRAVEDLNOST – 5 DISKŮ

Panovnice je na této kartě ztvárněna mladou, vyzývavou ženou, které sebevědomě vystavuje na obdiv své ženské atributy. Srší nespoutanou radostí ze života, její ovládnutá a ovládající smyslnost jí jiskří z očí. Koruna na její hlavě zosobňuje vědomí. Je si plně vědoma své moci a působení jako ženy. Mužský princip, který jí bude skládat hold, přinese panovnici ve formě oběti své sémě, ze kterého může opět povstat nový život. Prostřednictvím zrození, života a smrti se dostává do pohybu věčný koloběh přírody.

Tato karta představuje energii, aktivitu, evoluci, úspěch, nadbytek, iniciativu a vůli. Panovnice znamená stvoření v jeho tvořivém aktu. Radujte se z krásy a hojnosti tohoto světa!

Spravedlnost je kartou rozlišování: dříve než začneme posuzovat a odsuzovat bychom měli získat schopnost rozlišování. Člověk na této úrovni se vyrovnává se sebou a svým okolím. Zbavuje se návyků a odděluje se od přátel, kterým již odrostl.

V pravé ruce drží Spravedlnost váhy, symbol toho, že věci, o nichž bude rozhodovat nejdřív prozkoumá a zváží. Až pak vysloví rozsudek. Meč v popředí vnáší do karty princip Marsu (energie síly). Po vynesení rozsudku meč oddělí potřebné od nepotřebného. Hledejte způsoby, kterými můžete ve svém životě nastolit rovnováhu!

Pět disků má výstižný název „obavy“. Je to krize, znepokojení, které je zapřičiněné vnějšími vlivy. Disky představují převážně materiální stránku, v tomto případě se může jednat o finanční problémy. Na kartě je atletická postava muže, který na obou rukou drží celkem pět koulí, muž je silný, zatím udržuje stabilitu, ale okolo něj padají kameny, stačí jeden kamen, jeden zásah do jedné koule a všechny ostatní se zhroutí. Pokud potřebujete pomoc, řekněte si o ni! Můžete-li, pomoc nabídněte! Také tato karta může svědčit o prožití přirozené krize, neodlučitelné od vývojového procesu, kdy nás trápí strach z neznáma.

S láskou Saxi