Tarot na 21.7.2016


10 DISKŮ – SLUNCE – KRÁLOVNA DISKŮ

UŽÍVEJTE SI CELÉHO DNE SE VŠÍM, CO NABÍZÍ. PROZÁŘETE SVŮJ ŽIVOT SLUNCEM…. 

21.7.2016 tarot

Deset disků značí bohatství, blahobyt, hojnost, jistotu a stabilitu. Je to pozitivní myšlení a materiální i duchovní úspěch. Tato karta nás vyzývá, abychom si užívali každého dne se vším co nabízí.

Slunce je v německé jazyce rodu ženského, ale v mluvě mnohých jiných národů je jeho přítomnost mužská. Nazývají jej Pánem světla a pánem života, protože bez slunce život není možný. Jedno z dalších jeho jmen je Pán lásky – vyzařuje své světlo a teplo aniž by za tuto službu požadoval něco pro sebe. Nakonec je rovněž Pánem svobody, protože bez něj bychom pocit ničím neohraničené svobody nemohli zažít. Na kartě je slunce, sluneční záře a pod ní hora, na jejím vrcholku je člověk, který svoji radost naznačuje gestem pozdvižených rukou. Je volný jako pták a nejraději by vzlétl slunci vstříc. Slunce také představuje absolutní realizaci na hmotné, duchovní a dušení úrovni.

Karta s číslem devatenáct však v sobě také ukrývá i vykoupení pohlaví – mužská a ženská stránka již neznamenají dvě polarity, obě existují v souzvuku a jednotě. Protiklady vzájemně splývají. Neznamená to však v žádném případě, že se muž a žena nebudou milovat fyzicky, opak je pravdou. Budou se milovat za současného uvědomování si vlastního Já. Budou věnovat plnou pozornost tomu druhému, budou si ho cenit a vážit si ho. V nejvřelejším společném aktu lásky pochopí, že síla a energie, impuls k jejich vzájemné lásce, je silou Boží. Žena se opět stane ztělesněním ženského principu, principu přijímání, starostlivosti a uchovávání. Muž zase představitelem principu mužského, principu tvoření a ochrany. Vytvoří společně novou jednotu. Věčná touha po spojení tak bude naplněna.

Královna disků představuje ženskou stránku elementu Země a symbolizuje tedy věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, smysl pro realitu, píli, plodnost a radostnou mysl. Také má dobrý vztah k materiálním hodnotám a smysl pro přírodu. Na úrovni vědomí, se zaměstnáváme něčím, co má v našem životě zaujmout trvalé místo.  V osobních vztazích se také může jednat o vroucí přání uzavřít manželství a založit rodinu.

S láskou Saxi