Tarot na 22.7.2016


 

IMG_0003aaaRYTÍŘ MEČŮ – SÍLA

Rytíř mečů přestavuje abstraktní myšlení, konstruktivní způsob myšlení, ostrou kritiku, těžkopádnost a ctižádostivost. Je to revolucionář prostřednictvím nových syntéz. City jsou zde zatlačeny stranou a nehrají zde žádnou roli. Tento rytíř může být o nás a nebo představuje našeho protivníka. Může představovat hádky, nedorozumění, výměnu názorů. Každopádně nás další karta s názvem „Síla“ vyzývá k sebrání a vložení veškeré síly do této situace a nabádá nás k sebekázni a kontrole. Na kartě je vyobrazena mladá žena v extatickém, vášnivém odevzdání. Celá její postava, každý detail na ní, vyjadřuje smyslnost a rozkoš. Poznává sebe samu a odevzdává se své síle. Představuje Šakti, božskou ženu boha Šivy, která poskytuje svému božskému manželovi sílu prostřednictvím tantricko-sexuálního spojení. Je rovněž světicí, která se v „Unio Mystica“ odevzdává svému božskému milenci. Lev na kartě v popředí symbolizuje nižší instinkty v člověku, potlačenou sexualitu. Závist, nenávist, žárlivost, chamtivost a ctižádostivost. Žena na obrazu karty jej však stejně zkrotila. A on sedí klidně a spokojeně u jejích nohou a téměř se usmívá nad tím, že nad ním zvítězila něžná, křehká žena. Avšak síla, kterou tato žena disponuje, je podmaňující, podrobující silou lásky. Není přemožitelkou, ale krotitelkou. Nezdolává, ale vítězí. Nepodrobuje, ale proměňuje.

IMG_0004aaaPOUSTEVNÍK – KOLO ŠTĚSTÍ

Jestliže člověk nenajde klid sám v sobě, je zbytečné ho hledat jinde – La Rochefoucault

Poustevníkovy jsou cizí existenční obavy, marnivost, samolibost, nebo potřeba uznání. Je sám sebou. Proto skutečný mudrc hledá dítě v sobě, za které se tak dlouho styděl, které utajoval, a kterému upíral právo na existenci, přesvědčen, že nepatří do jeho dospělého světa. Poustevník je kartou ústraní a vnitřního zastavení. Poustevník je sám se sebou a svými myšlenkami, je to období, kdy se přibližujeme sami sobě. Období vhodné pro půst, zdrženlivost, meditaci a nebo cvičení našeho ducha. Kolo osudu se točí od nás, od poustevníka, je to nevyhnutelná zkouška, z jejího zdolání se máme něco naučit, něco nám to má dát. Pánem této karty je Jupiter jako představitel principu rovnováhy a stability. Jupiter je planetou hojnosti a růstu, ale i pochopení a poznání, úsilí i dosažení věčně platných hodnot a ideálů.

S láskou Saxi