Tarot na 29.11.2016


29-11-2016-tarot

CÍSAŘ – PÁŽE HOLÍ + 3 HOLE – HVĚZDA

Císař představuje princip otce. Je to vládce, král, prostě přirozená autorita. Přináší sebou zákon a pořádek, strukturu, pravidla a zákony. Také rád buduje a tvoří. Dává věci do pořádku, dává jim určitou strukturu. Je také zodpovědný. On určuje a vytyčuje hranice tam, kde jsou nezbytné. Vládne hmotnému světu s moudrostí, s pochopením a s láskou. V odvrácené straně může být až krutý, despotický, panovačný, zneužívá moc a je to slaboch. Pokud vedete ostatní, pak je veďte se sebedůvěrou. Páže holí je tady nazýváno Princezna svítícího plamene a růže plamenného paláce. Představuje impulsivnost, kreativitu, upřímnost, vášeň a optimismus. Má hodně energie a může být také nervozní, náladová a přehnaně reagující na podněty. Pokuste se zažehnout svůj vnitřní plamen! Tato kombinace dvou karet může představovat dvě osoby, muže – autoritu a mladší ženu – přitažlivou s nevypočítatelným chováním. Také to může být doporučení pro tuto ženu, aby si zavedla ve svém životě řád a pořádek, urovnala si svůj život. A pro muže Císaře zase naopak, aby slevil ze svých zásad, sundal svoji masku a dal do svého života trochu vzrušení a dobrodružství. Jak jsem psala výše, zažehl svůj vnitřní plamen.

3 hole – a tady to máme. Je to spojení sil, síla a úsilí. Také tato karty může naznačovat podnikání a obchod. V odvrácené straně tato karta hovoří o domýšlivosti, pýše, aroganci, nedůvěře a strachu z oklamání. Když čekáte, že se na vás usměje štěstí, je třeba mít trpělivost. Plány jste již začali uskutečňovat, ale nic se nesmí uspěchat. Nedělejte nic, jen si tohoto procesu užívejte. Hranice jsou vždy vytvářeny našimi představami. Hvězda – představuje naději a inspiraci, jak tu nad námi, tak i tu v našem nitru. Je to požehnání a láska, která proudí shora, jak se říká, něco a nebo někdo stojí pod šťastnou hvězdou. Jestliže jste sami k sobě upřímní, pak můžete dostat neočekávanou pomoc. Ve svém hlavním významu hovoří o jasné vizi, ideálech, spokojenosti, nadhledu a středu pozornosti. V odvrácené straně o naší zasněnosti, sklíčenosti, zklamané naději a nemoci. Tyto dvě karty shrnu jednou větou: „S poctivostí a trpělivostí nejdál dojdeš!“ Nic není ze dne na den. Vyvarujte se ukvapených jednáním! A vězte, že vždy je nějaká naděje. Hlavně neztraťte sami sebe.

S láskou Saxi