Týdenní výklad 11-17.4 2016


Na tento týden jsem zvolila kouzelnou sadu vykládacích karet od Colette Baron-Reid „Karty skryté moudrosti“.

11-12.4. 2016 – NEOMYLNÝ MISTR ZKOUMÁNÍ – soudnost, jasná vize, detaily

U neomylného mistra zkoumání jde o detaily. Zaměřte svoji pozornost na ty nejmenší podrobnosti toho, co se objevuje ve vaší cestě životem. Právě v nich, a nikoliv  v širokém záběru, naleznete úchvatnou krásu a dokonalost toho, na co se díváte. Tento Spojenec stojí při vás, aby poukázal na hlubší smysl toho, co se objevuje ve vašem životě, a připomíná vám, že důležitý je každý okamžik. Když budete duchem přítomni v tomto dokonalém okamžiku a budete pozorovat věci trvající jen chviličku, povede vás to k uskutečnění vašich největších tužeb v zájmu nejvyššího dobra. Velká gesta si schovejte na jindy. Teď jsou opravdu důležité ty nejmenší činy.

13.-14.4. 2016 – TKADLENA PŘEDIVA – souvislosti, božská inteligence, příčina a následek

Tkadlena přediva se raduje z toho, že vaše dílo je významné a má pozitivní dopad na mnohé. Každý čin, každá myšlenka, každé slovo a skutek jsou vetkány do přediva tvoření. Když se Tkadlena přediva ukáže jako váš Spojenec, umožňuje vám setkání s dalšími podobně smýšlejícími lidmi a dává vám na vědomí, že ve svém úsilí nejste sami. Právě když se potřebujete spojit s někým jiným, jako zázrakem nastane souhra okolností. Hudba druhého se šíří předivem a harmonicky souzní s tou vaší. Je to znamení, abyste důvěřovali tomu, že všechno souvisí se vším. Zázrak už se k vám chystá!

15-17.4.2016 – OPUŠTĚNÝ VĚZEŇ – sebepoškozování, vnímání chudoby

Opuštěný vězeň vám přichází připomenut „zákon paradoxního úmyslu“. Vaše vlastní myšlenky a skryté domněnky, které vás poškozují, vám brání dosáhnout vašeho nejvyššího dobra. I když si třeba myslíte, že utváříte svojí realitu, jak nejlépe umíte, možná se poddáváte myšlenkám, jako jsou například následující: „To neumím. Jsem neschopný. To nezvládnu, tak proč se snažit? To si nezasloužím. Nejsem hoden lásky.“ Jste vězni svých vlastních činů. To je dobré, protože to znamená, že vy máte klíč, abyste se mohli osvobodit. Je to znamení, že potřebujete věnovat nějaký čas těm svým myšlenkám, které vás brání v tom, abyste mohli pokračovat ve svém úsilí. Pokud chcete, můžete toto své přesvědčení změnit. Jistě nechcete zůstat ve vězení, nebo snad ano? Utřiťte si své myšlenky, propusťte se z vězení a chvíli s vděčností pobuďte venku. Je načase, abyste k sobě vpustili sluneční paprsky.

S láskou Saxi

IMG_8299aaaweb