Denní meditace – Hvězda odvahy


Na dnešní den mi padla karta „6 Hvězda odvahy – Spoléhejte na sebe a věřte si.“

Být odvážný znamená dát souhlas ke změně, to znamená navzdory všem svým obavám přijmout životní výzvy k růstu a odvážit se jít novými cestami. Máme odvahu nechat za sebou starý a důvěrně známý způsob života a vyjít vstříc něčemu zcela novému a neznámému. Abychom dokázali překonat své úzkosti a zábrany, musíme věřit jen sami sobě a existenci. Plujeme s proudem života, jsme otevření a přístupní extatické změně v našem bytí. Bez odvážných kroků bychom přešlapovali na místě a nevyvíjeli se ani duševně, ani duchovně. Mějte odvahu nechat za sebou vše, co stojí v cestě vašemu vývoji a expanzi a co není v souladu s vaší pravdou.

Nemůžeš být upřímný, jestliže nemáš odvahu.

Nemůžeš být milující, jestliže nemáš odvahu.

Nemůžeš důvěřovat, jestliže nemáš odvahu.

Nemůžeš se dopátrat skutečnosti, jestliže nemáš odvahu.

A proto je odvaha to nejdůležitější.

Všechno ostatní přijde samo.

– Osho

Podmět k meditaci:

Zavřete oči, myslí sestupte do svého nitra a zhluboka dýchejte do srdce. Nechte v sobě vystupovat představy a myšleny o vlastní odvaze. Své obavy jednoduše pozorujte bez jakéhokoliv posuzování. Uvědomte si svou momentální situaci: Kdy jste odvážní a kdy si nevěříte? V čem se musíte odhodlat k odvážnému kroku a učinit rozhodnutí? Věřte si!

S láskou Saxi

(Použitá sada karet dle originálu: Soham Holger Gerull – Sternenfunken: Weisheitsquellen des Lichts)

6 Hvězda odvahy