Andělská terapie na 23.6.2018


Na sobotu jsem vyložila dvě karty z Andělské terapie od Doreen Virtue. A teď ke kartám:

POŽÁDALI JSTE SVÉ ANDĚLI O POMOC?

Vaši andělé vám s touto záležitostí chtějí pomoci, potřebují však nejprve svolení, aby mohli začít působit v oblasti vaší svobodné vůle.

VIZUALIZUJTE SI ÚSPĚCH

Představte si sama/samu sebe v této situaci jako úspěšného/ou a věřte v pozitivní výsledek.

První karta, která hovoří o andělské pomoci se nám stále opakuje, andělé chtějí, aby jsme si jejich blízkost uvědomovali a aby jsme je nechali vstoupit do našeho života. Já to udělala, každý den prosím anděly o pomoc, aby při mě stáli a aby mě správně nasměrovávali při mé práci s klienty, vždy jim také poděkuji. Andělé by nám všem rádi pomáhali, ale pokud je nepožádáme o pomoc, pak nemohou zasahovat do naší svobodné vůle. Ale pokud je o pomoc požádáme, pak nám pomohou tak, aby to bylo v souladu s naším nejvyšším dobrem. Např. nás mohou postrkovat do různých akcí, udělej to a nebo naopak tamto nedělej, zde je důležité si všímat našich vnitřních pocitů, myšlenek v hlavě a nebo různých znamení okolo sebe. Pokud třeba chceme znám odpověď na určitou otázku, pak odpověď můžeme nalézt praktiky kdekoli, nadpis na knize, slova z rádia, bílé pírko na cestě…

Další karta je hlavně o nás, sedněte si někde na klidné a příjemné místo, zavřete oči a začněte si sami sebe představovat v situaci ve které by jste teď chtěli být. Jak by jste se cítili? Jaké vůně by byla okolo vás? Jaký by to byl pocit? Kdo by tam byl s vámi? Buďte pozitivní a očekávejte jen ten nejlepší scénář, věřte, že vše je možné, lidská mysl nemá hranic a Vesmír je nekonečný. A pokud zapochybujete o sobě a o své vizi, pak vždy můžete požádat anděly o pomoc.

S láskou Kateřina