Cikánské karty na 19.2.2017


Dnes máme další nádherný den.

VDOVEC – KNĚZ – RADOST

+ NEPŘÍJEMNOSTI – SMRT

Uprostřed stojí kněz, který je představitelem božího požehnání a přeje, žehná našemu konání. Pokud jsme čelili nějakému smutku či chmurům na duši, pak nás tento smutek posílil, stali jsme se odolnějšími a teď už jen cítíme radost. Radost, kterou jsme schopni rozdávat, rozsévat dál. Kněz také může žehnat tomuto muži – vdovci (starší, možná rozvedený muž) a nebo žehná našemu stabilnímu, pevnému šťastnému životu, možná také právě s tímto mužem a my máme důvod k radosti.

Začnu od konce. Nepříjemnosti, které jsme poslední dny pociťovali, mohlo se jednat o jakoukoli oblast jako např. hádky v rodině, v partnerství, obhajoba určitých věcí v zaměstnání a nebo někdo jiný nám mohl dělat problémy a zasahovat do našeho soukromého života, karta smrt je na konci a tyto nepříjemné události ukončuje.

S láskou Saxi