Denní meditace – Hvězda světla


Dnes máme krásný, slunečný den, na dnešní den jsem vytáhla kartu „23 Hvězda světla – Vyzařujte světlo do celého světa“

Hvězda světla vyzařuje světlo, je to světlo, které je v každém z nás, je to láska, kterou chováme ve svých srdcích. Záře této karty je podobná slunci a probouzí v nás vzpomínku na naši světelnou přirozenost, na světlo, které ve skutečnosti jsme. Cesta do světlem prozářeného bytí vede skrze temnotu, musíme nejdříve projít temnou nocí duše. Jsme vyzýváni k trpělivosti a důvěře ve všech událostech svého života, ať to jsou radostné či bolestné zkušenosti , kterými procházíme. Všechny tyto zážitky v našem životě mají smysl, pozvedávají duši a prosvětlují ducha. Následujte své vnitřní světlo a nechte svůj život prostoupit světlem a láskou.

Pod tlakem pozemské temnoty se duše pozvolna otevírá… Tlak, který je na duši vyvíjen skrze takzvané zlo, nesnáze a tíživé povinnosti, urychluje růst z nevědomosti do stavu vědomého bytí. Duše se vyvíjí po celé věky, až nakonec zvítězí nad hmotou i sama nad sebou a plně si uvědomí lásku a světlo svého boha. – White Eagle

Saxi 🙂

(Použitá sada karet dle originálu: Soham Holger Gerull – Sternenfunken: Weisheitsquellen des Lichts)

23 Hvězda světla