Lenormand a Andělé světla na 3.10.2017


STROM – LILIE – LOĎ

Vyložila jsem první tři karty a rozlítl se mi celý balíček. Karty byli již vyloženy a není třeba tahat další. Dnešní energie plují na vlnách harmonie. Strom zde představuje náš život a životní prostor jako takový. Energie lilie jsou čisté, přináší sebou mír, harmonii a vyrovnání. Věci z minulých dnů se urovnali a nebo my jsme se změnily, přestali jsme se zaobírat věcmi, které teď nemají řešení a místo toho jsme se s tím srovnali, nalezli jsme klid v sobě. I naše mysl se vydala na tuto cestu, naše myšlenky směřují tím správným směrem, možno jsme již na tuto harmonickou, klidnou životní cestu našlápli. Strom hovoří také o naší trpělivosti a odolnosti, může foukat vítr, vichřice a on stále stojí. Trpělivosti bude zapotřebí dost, protože loď zde odkazuje na vzdálené horizonty, takže nic nebude ze dne na den. Každopádně lilie zde může představovat naši rodinu, ta je pevně zakořeněna v našem životním prostoru. Dále loď odkazuje na zahraničí, na cizince a na cestování. V tomto významu bych hovořila o harmonické, životní cestě – stále mě to táhne k tomuto významu.

ARCHANDĚL JOKIEL

Archanděl Jokiel pracuje ve zlatém paprsku a čerpá moudrost ze Zdroje. Požádejte ho, ať vás osvítí a pomůže vám spojit se se svým hlubokým poznáním. Pomůže vám rovněž s učením a vstřebáváním informací. Jestliže tedy studujete nebo se jinak vzděláváte, máte teď k dispozici Božskou pomoc. Zavolejte archanděla Jokiela, aby vám ukázal směr a dal vám sílu. Pomůže vám zbavit se negativních myšlenek a postojů, udržet si otevřenou, jasnou mysl a jednat moudře. Andělé vám připomínají, že nastal čas, abyste se oblékli do zlatého pláště moudrosti, a proto si představujte, že vás obklopuje zlaté světlo a jste moudří.

Afirmace: „Spojuji se se svou vnitřní moudrostí.“

S láskou Kateřina