Orákulum vizí na 2-8.10.2017


Na tento týden vyšlo nádherné poselství. Tady je:

HARMONIE, ROVNOVÁHA, SOULAD S OSTATNÍMI

SMĚR, CÍL, PLÁNY, PRVNÍ KROK

ZÁZRAK STVOŘENÍ, OCHRANA, OSUD

Harmonie nevzniká v izolaci, ale jedná se zde o harmonii a soulad s energiemi ostatních. Kdy nastolíme vzájemnou spolupráci, já i ten ostatní bude mít prospěch, nikdy by to nemělo být na úkor ostatních, tzn. např. sebe samého, kdy v zájmu veřejného blaha ustoupím. Po energetické stránce cítím z této karty energie klidu a míru v sobě. Věci se ustálí, vyřeší a nebo my se nad nimi povzneseme a nebude je řešit, tím pádem se dostaneme do naprosté pohody a do souladu sami se sebou. Přesně v tomto bodu si začneme dělat plány do budoucna, naprosto ideální stav. A teď bude jen na nás, kdy uděláme první krok, na kartě je napsáno: „Osud přeje připraveným!“, tato fráze představuje učení, až už v knihách, studiem a nebo samotným životem, kterým jsme prošli a něco jsme se naučili. Kdyby člověk celý život stál jen na místě, bez jasných vizí, snů a plánů do budoucna, pak by pro něj život neměl smyl. A možná je něco o čem my sníme, teď nastal ten správný čas udělat první krok. Poslední karta hovoří o našem osudu, který je každému člověku dán při narození, např. rodinu a prostředí si nevybíráme. Máme také určité predispozice, ty můžeme buď rozvíjet a nebo potlačovat. Každopádně už při narození každému člověku byl dán svůj ochránce – anděl strážný, který dlí nad každým svěřeným životem, v kontextu s předchozími kartami nám tento anděl říká, aby jsme se nebáli vykročit, že on bude stát při nás, tento krok je podporován shůry a pro někoho může být opravdovým naplněním jeho osudu. Je to správné a tak přesně to má být. Poslední karta by také mohla hovořit o zázraku stvoření, o rodičovství?

S láskou Kateřina