Lenormand na 12.2.2017


VĚŽ – DÁMA – DOPIS

+ ČÁPY – KLÍČ – KŘÍŽ

Dáma je osobní karta náš žen a pro muže hovoří o ženě, která je jejich partnerkou, manželkou, milenkou a nebo ženou, kterou by si vedle sebe jako partnerku představovali. Tato žena může být dnes buď osamělá, je sama ve čtyřech stěnách, tyto čtyři stěny také mohou přestavovat její nitro, její vnitřní samotu, stáhnutí se do sebe. V druhém případě může tato žena být egoistická a v posledním se může jednat o její samostatnost, ona si vybudovala sama nějaké postavení ve společnosti, je to její kariéra. Popíši-li její další vlastnosti, pak dopis hovoří o její komunikativnosti a nebo je také povrchní, nejde ve věcech do hloubky. Před touto ženou může být dnes zpráva o rozchodu a nebo jen o krátkodobém odloučení. Ale také to může být jakákoli zpráva, informace, kterou tato samostatná či opuštěná žena obdrží.

Čápy ty představují změnu, přeměnu, proměnu. Může se jednat o jakoukoli oblast života, stěhování, cestování, změnu partnera, změnu práce, otěhotnění…. prostě cokoli. Tato změna je k lepšímu a může přinést určitou jistotu do života. Klíč také může naznačovat, že se s jistotou bude jednat o změnu, toto potvrzuje i kříž, který hovoří o tom, že je tato změna nevyhnutelná, pro někoho je karmicky, osudově předurčená a díky ní se může také něco ukončit, něco rozpadnout. V dalším případě by se mohlo jednat o změnu, která nestojí na pevných základech a chtělo by na ní ještě pár věcí doladit, dotáhnout do konce.

S láskou Saxi