Osho Zen Tarot na 13-19.2.2017


Na tento týden mě oslovil Osho Zen Tarot, mám ráda jeho energii. Máme před sebou opravdu nádherný týden. Máme velkou šanci otevřít oči a vidět věci přesně takové jaké jsou. Tím objevíme nové možnosti, nové cesty, jsme na nejlepší cestě k naší volnosti, ke svobodě. Pro každého to může znamenat něco jiného. Pokud toto dokážeme, pak budeme šťastní a naše srdce bude plné lásky, štěstí a naplnění. A pak tuto lásku i můžeme předávat dál. 

UVĚDOMĚNÍ

Tato karta velké Arkány nese číslo sedm, v mnohých tarotových sadách nese název „Síla“, na kartách bývala znázorňována žena, která svoji silou vůle zkrotila dravé zvíře. Na této kartě je vyobrazen člověk, který má před sebou závoj iluzí, který brání ve vnímání skutečnosti přesně takové, jaká doopravdy je. On díky svému ovládnutému myšlení, díky kontrole myšlenek, tento závoj zapálil, ale není to plamen vášně, je to modrý, chladný plamen uvědomění. Za hořícím plamenem se objevuje dětská tvář Buddhy, je to uvědomění, které v nás vyrůstá, je to prozření. Pokud máte nějaký problém, tápete v temnotách, nevíte jak dál, pak se zastavte, pokuste se vypnout vaši mysl a podívejte se na situaci z pozice nestranného pozorovatele, jak se říká ze shora. Uvědomte si, že nás mysl zatěžuje vzpomínkami na minulost a našimi představami o budoucnosti a my pak nežijeme naplno. Pokud tyto myšlenky zahodíme, zapálíme je plamenem uvědomění, pak se náš život stane čistím plamenem bez kouře.

POCHOPENÍ – PÁŽE VODY

Na této kartě je pták, který vykukuje z klece, nejsou vidět dvířka a mříže začínají mizet, byla to pouze iluze. Pták je přitahován volností ostatních ptáků a pomalu začíná roztahovat křídla. Když si uvědomíme, že klec byla vždy otevřená a cesta byla vždy volná, může nás to trochu otřást, ale toto je naprosto přirozená reakce. Nenechte se jí zastrašit. Roztáhněte křídla a leťte, jste volní! Nelpěte na starém a raději se chopte nových příležitostí.

KRÁLOVNA OHNĚ – SDÍLENÍ

Královna ohně je tak bohatá a tak urozená, že si může dovolit dávat. Bezmezně rozdává své poklady, každý je vítám, aby si užil její štědrosti, úrody a světla, které ji obklopuje. Tento týden máte příležitost sdílet vaši lásku, vaši radost a váš smích. Tímto sdílením s druhými se budete cítit ještě plnější. Nemusíte přímo nikam chodit a nebo vyvíjet nějaké zvláštní úsilí. Vše kolem vás se teď propojuje dohromady, radujte se z toho a zapusťte v tom své kořeny a nechte hojnost přetékat v sobě i kolem sebe.

S láskou Saxi