Mystická kočka


 

Několik měsíců mám v hlavě svoje vlastní karty, nápadů je víc, zaujali mě lenormandky a nejvíce orákula, která nemají přesně daná pravidla, na nich jsou nejdůležitější vize a individuální pocity. Karty, po té, co je vykladač nabije vlastní energii, napojí se na vykladače a mluví jeho řečí. Z toho důvodu nejsou návody k orákulům směrodatné. Ale mohou fungovat jako opěrný bod. Když jsem o víkendu, někdy z rána, nakreslila tuto kresbu, ihned mi prolítla hlavou myšlenka „karty“. Chci se s vámi podělit o její interpretaci.

MYSTICKÁ KOČKA

Tato karta představuje mystiku, sílu mysli, moudrost, soulad a universální lásku. Kočka ovládá tajemství magie, je ji přiřazována velká intuice a má nadpřirozené schopnosti. Kočky byli ve starém Egyptě uctívány jako božstvo. Její vrnění nás dokáže naladit na theta vlny, kterých dokážeme dosáhnout i v meditaci. V moji abstrakci je kočka spjata pevně se zemí, čerpá sílu a božské světlo usazené uvnitř země. Její nevědomí je zároveň napojeno na zdroj, síly univerza. Je mostem mezi vědomou a nevědomou úrovní, který přejdete pomocí meditace.

S láskou Saxi